Login:
Heslo:
 

Úvodní stránka


Připomenutí:

Dnešní boháči jsou vesměs bývalí příslušníci Stb, vyšších pater KSČ či další prominenti minulého režimu. To, že se tak zdatně a rychle tito hlasatelé rovnosti proměnili z avantgardy dělnické třídy v kapitalisty ukázalo, že to byli jen prospěcháři, kteří ideologii využívali k získání výhod, moci, peněz..

Jejich nakradené majetky je třeba zestátnit. Čím dříve, tím lépe. Pokud existuje vyrovnávající spravedlnost, tito lidé brzy poznají, jak chutná znárodnění.

Ve  védské mytologii, která je zdrojem staroslovanské,  je Varuna strážcem vesmírné spravedlnosti.

Bude mít u nás hodně práce.                                                             Slávek Popelka

 www.magazin.cz/hudba-a-film/11188-znate-slovanske-bohy-mame-stejne-zajimavou-mytologii-jako-treba-rekove

odpověď Sobotky k lithiu

 

http://lide.lidem.net/index.php/57-sobotka-odpoved-na-dotazy-ke-kauze-lithium 

Reparace....

Vzhledem k tomu, že z naší země plynou do Německa každý rok stovky miliard Kč, vzhledem k tomu, že jsme de facto kolonií Německa a vzhledem k tomu, že naše průměrné platy jsou díky tomu 4x menší než v Německu, skutečně nevidíme ani jediný důvod, proč odmítat požadovat po Německu naše oprávněné nároky na úhradu válečných reparací. Nota bene, když je po Německu do posledního haléře – obrazně řečeno – požadují všechny ostatní země, včetně USA. Mimochodem Velké Británii jsme za válku museli zaplatit také do posledního haléře její pomoc naší zemi – a to si Velká Británie vyúčtovala naprosto vše, včetně tkaniček do bot.

ZDROJ ZDE 
 

 

______________________________________________________

 

 

S pozdravem

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

 

 

 

 

Vše o chystané krádeži lithia

https://www.youtube.com/watch?v=XbaXy42Hn6w

cituji:
Podle zápisků kpt. StB ing. Jana Šandy, 2. správa, řídícího důstojníka Drahoše, viz ÚSTR: Drahoš byl v roce 1985 získán Státní bezpečností pro spolupráci, záminkou k jeho získání byla jeho záliba v nezletilých chlapcích. Protože byl důvěrníkem StB, nemusel vstoupit do KSČ stejně, jako i jiní konfidenti StB , jeho řídící důstojníci ho poslali v roce 1985 na roční stáž do SRN. Jeho svazek byl skartován v prosinci 1989, krycí jméno Drahoše - "Bas", patrně proto, že zpíval ve sboru, někdo tvrdí, že "Akademik". Drahoš svým kolegům kradl nápady, proto má několik spoluautorství na různých patentech, existují svědectví: "Buď budu uvedený jako spoluautor nebo nebude žádný patent." Sluníčkáři byl vybrán pro snadnou vydíratelnost a poslušnost. Lidé z tvrdého bolševického jádra Charty mají k dispozici kopii jeho skartovaného svazku StB. Sluníčkáři ho chtějí vykreslit jako moudrého, národ spojujícího vědce, takového novodobého Masaryka...

 

Co nám chystá magická osmička tentokrát? 

Už za půl roku se na konci letopočtu objeví osmička.

      Celá řada významných  událostí  našich novodobých i starších dějin je spojena s číslem 8 na konci letopočtu. Např.  v roce 1198 získal Přemysl Otakar I. královský titul, v roce 1278  padl v bitvě  na Moravském poli Přemysl Otakar II , roku 1348 byla založena Karlova universita, v roce 1378 umírá Otec vlasti, císař Karel IV,  v roce 1458 byl zvolen českým králem Jiří z Poděbrad, roku 1618 začalo stavovské povstání,  1648 skončila Třicetiletá válka, roku 1748 jsme ztratili Slezsko, 1848 vypuklo pražské povstání a na trůn nastoupil František Josef I, k obnovení samostatného státu došlo v roce 1918,   tzv. Vítězný únor byl v roce 1948...  

Některé z těchto událostí byly pozitivního charakteru  ( rok1918),  jiné znamenaly pro naši zemi katastrofu (např. rok  1278,  kdy byl v bitvě s Rudolfem Habsburským zabit Přemysl Otakar II. Nebýt jeho smrti, ve velké části Evropy by se nyní mluvilo česky a dějiny Evropy mohly být úplně  jiné... Tragédií byl také rok 1938..

Jisté je, že velké změny přijdou. A tentokrát by měly být výrazně pozitivní, protože řada nepříznivých osmiček v době nepříliš vzdálené je už příliš dlouhá  (1938, 1948, 1968 , 1988 kdy  Stb spolu s prognostickým ústavem připravovaly Velký sametový podvod).  

Osmička na konci letopočtu by mohla tentokrát přinést mimo jiné. např. kompletní výměnu naší politické reprezentace a její přesidlení do zcela jiných prostor, kde obvyklým společenským oděvem jsou tepláky.. Dokázali totiž něco, co nemá ve světě obdoby - za dvě desetiletí rozkrást a promrhat téměř celý státní majetek a ještě nás zatížit gigantickým dluhem.....                       

                                                                                                                       Slávek Popelka

---------------------------------------

Jaký bude další vývoj událostí v Evropě a ve světě?

(Sestaveno na základě informací ze starých védských textů a sdělení senzibilních lidí )

Pravděpodobně následující: USA vojensky zaútočí na Severní Koreu.

K překvapení všech tento střet neskončí pro Američany dobře. Důsledkem bude pád dolaru a také strmý propad USA z pozice světové velmoci.

Pak dojde ke zhroucení světových burz a kolapsu mezinárodního obchodu.  Následovat bude několikaměsíční, možná i několikaletý chaos, který nejvíce postihne kromě USA vyspělé západoevropské země. Relativně nejlépe na tom budou země střední a východní Evropy. Česká republika, také díky mimořádné schopnosti improvizace a vysoké míře přizpůsobivosti jejích obyvatel bude blížícími se událostmi postižena minimálně.

 V důsledku toho výrazně vzroste její vliv na světové dění. 

Slovanské národy začnou mnohem více než doposud spolupracovat a časem vytvoří nějakou formu federace či soustátí, ve kterém však Rusko nebude hrát dominantní roli. To umožní Slovanům stát se pro příští dvě tisíciletí rozhodující silou na Zemi.

Svět vedený a inspirovaný Slovany bude mnohem příjemnějším místem k životu než jak je tomu dnes.....


                                                                                       Slávek Popelka

Za naprostého nezájmu oficiálních médií se uskutečnil Všeslovanský sjezd. Zúčastnilo se ho na dvě stovky zástupců slovanských národů. Slované už brzy budou jedinými zástupci bílé rasy na Zemi. Tu se světové "elity" snaží vymazat, a zatím se jim jejich záměr daří.

V příštích letech a staletích se podle sanskrtem psaných předpovědí dávných rišiú mají právě Slované stát rozhodující silou na Zemi (v první fázi to má být západní větev Slovanů) Proto se dosavadní vládci světa velmi snaží o to slovanské země co nejvíce oslabit, rozeštvat, popř. vehnat do vzájemného válečného konfliktu.

                                                                                                            Slávek Popelka

 závažné informace

Názor odjinud

Alláhu akbar! S těmito slovy na rtech a v duši přicházejí uprchlíci do Evropy. A mají pravdu! Mají tisícinásobně pravdu, protože Bůh je opravdu velký! A jeho ignorování, jeho zpochybňování, jeho zesměšňování, jeho odsouvání do říše pohádek se nakonec může stát současnému, konzumnímu evropskému živočichovi osudným! V univerzu, které je duchovní se totiž prostě nelze vyhnout tlaku duchovní evoluce, což prakticky znamená, že máme pouze tři možnosti.

 První možnost spočívá v opětovném návratu ke křesťanským hodnotám (popř. ke spiritualitě našich předků z dob Velké Moravy) a k jeho kultivované duchovnosti, která plně odpovídá našemu prostředí, naší tradici a naší mentalitě.

Druhou možností je, že budeme k duchovnosti donuceni násilím, prostřednictvím kulturně, ale i mentalitou absolutně cizího islámu v jeho středověké podobě a s jeho středověkými způsoby.

A třetí možností je naše absolutně vymazání z povrchu zemského, ale i z celého tohoto stvoření, protože právo na existenci ve stvoření, které je svou podstatou duchovní má jedině to, co směrem k duchovnímu usiluje! A to platí pro každého jednotlivce osobně, jako i pro celé národy!

Vyšlo na Vasevec.cz.

http://aeronet.cz/news/desivy-pribeh-emmanuela-macrona-byvaly-zamestnanec-rothschild-bank-absolvent-a-premiant-skoly-pro-vychovu-elit-muz-odnikud-s-podporou-sionistu-ktery-chce-zakazat-vyuku-tory-ale-posilit-talmud/

 


 Nezákonnost v ČR trvá

    Představitelé  protiústavního, nezákonného režimu, který je v naší zemi u moci od rozdělení Československa ( to bylo rozděleno v rozporu s Ústavou, která požadovala referendum), rozkradli a promrhali státní majetek ve výši několika bilionů a ještě stačili nadělat obrovské dluhy. Uvrhli do bídy a beznaděje statisíce našich spoluobčanů.

Je čas volat tyto lidi k zodpovědnosti, zabavit jim nakradené majetky a potrestat je.

Den obnovy zákonnosti byl stanoven

zástupci občanských iniciativ na středu

21. června v 17.00 na centrálních náměstích měst.

Pokud se lidé shromáždí v dostatečném počtu, bude možné veřejně prohlásit současný režim za nezákonný a ustavit dočasnou občanskou vládu, která převezme řízení země do nových voleb. Ty se budou konat za jiných podmínek a politici z nich vzešlí budou odvolatelní a osobně zodpovědní za svá rozhodnutí.

 

Kde se 21. června v 17. 00 sejdeme?

Praha - Václ. náměstí u koně, Brno - náměstí Svobody, Ostrava - Masarykovo náměstí, České Budějovice  - nám. Přemysla Otakara II, Plzeň - Náměstí republiky, Olomouc - Horní náměstí, a na centrálních náměstích krajských a velkých měst (popř. i jinde, pokud se najdou organizátoři)

www.holesovskavyzvasp.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Slávek Popelka

 

http://czechfreepress.cz/rusko/putin-odsoudil-geoinzenyrstvi-a-oznacil-jej-za-monumentalni-hrozbu-proti-lidem-a-prirode.html

Putin odsoudil geoinženýrství a označil jej za monumentální hrozbu proti lidem a přírodě

Putin poukázal na nehorázné oficiální utajování globálního klimatického inženýrství a řekl? „Zdá se, že jim teď říkají aerosolové formace“.
Putin hovořil o zprávách v západních médiích o projektu Harvardské univerzity v hodnotě 20 miliónů dolarů, který má posílat aerosolové injekce do zemské stratosféry, což je poprvé, kdy byl na světě otevřeně připuštěn před veřejností experiment chemtrails.

Ale podle Putina, západní vlády experimentovaly na svých lidech po celá léta. Před necelým měsícem, Putin odsoudil vlády za to, že lžou svým lidem o geoinženýrství.

Ve svém projevu před charitativní sbírkou v jeho rodném městě Petrohradu, Putin v únoru postavil sám sebe do kolizního kurzu se západními vládami, když prohlásil: „Je pozoruhodné, že americká vláda stále odmítá uznat svou činnost. Vědecké údaje jsou zde k vidění pro každého. Jak mohou lidé požadovat regulace a kontroly operací, když vláda nechce přiznat, že vůbec existují? Uráží to inteligenci lidí.“

Oni mohou požívat mainstreamová média, aby je přejmenovali na „aerosolové oblačné formace“, když chtějí, ale prostý fakt je, že experimentují na lidech prostřednictvím chemtrails.

Podle Putina tyto operace představují „monumentální hrozbu“ pro zemskou biotu a jsou útokem proti lidem a proti přírodě.

Putin, který je zásadně proti inženýrským programům v oblasti klimatu, uvedl, že je „hluboce znepokojen“ kvůli „nevědomým rizikům“, které přijímají západní korporace a jsou schvalovány západními vládami, vše ve snaze kontrolovat populaci a hromadit zisky.

Putin byl tázán, zda operace západních vlád v oblasti atmosférického stříkání a programy pro manipulaci s počasím představují „největší útok na pozemský život a zdraví v lidské historii.“

Ruský prezident uvedl, že nezáleží na tom, zda se jedná o „největší hrozbu, nebo druhou největší hrozbu, nebo třetí. Důležité je, že se jedná o útok. Je to vážný útok. Je to nejen odporné, ale je to i útok proti přírodě.

Pocit v Rusku je, že západní vlády a korporace letí příliš blízko ke slunci. Ale problém je v tom, že nebudou jediní, kdo se spálí – Země jako celek bude nést následky těchto činů.

Mezitím, co informace vyplouvající na povrch nasvědčující tomu, že geoinženýrství a manipulace klimatu poškozují ozonovou vrstvu, existují obavy, že Země dosáhne kritického bodu, který nebude možno obnovit. Otrávená Země bude jako nevyléčitelné tělo, které bude ponecháno zemřít.

 

Praktiky centra světového zla

V čele hierarchické pyramidy se celé věky nachází stínová vláda v Británii. I letmý pohled na britskou historii stačí, abychom pochopili stupeň morálního úpadku, misantropickou a pokryteckou podstatu vládnoucí elity v této zemi, představovanou světovými médii pod aureolou rytířství, galantnosti, šlechetnosti a slušnosti.

Stínová vláda v Británii byla hlavním kolonizátorem, agresorem, distributorem drog a otroků v novověké historii světa. Východoindická společnost téměř tři století vedla masivní obchod s opiem na území Číny, Indie, Indonésie, Malajsie, království jihovýchodní Asie. Opiem fyzicky ničila celá pokolení výměnou za pohádkové bohatství získané faktickým vykořisťováním všech těchto zemí. Jen málo lidí si pamatuje, jak před 150 lety byla britská koloniální politika příčinou hladomoru v Indii, který zabil více než 1 milión lidí.

Bezbožné a falešné Darwinovo učení se stalo ideologickým základem sociálního darwinismu, jenž ponížil stovky milionů životů ve 20. století, bylo exportováno do celého světa z Anglie. Británie byla světovým centrem pro šíření bludů budoucích kazatelů komunismu. Komunistický manifest Marxe a Engelse, který se stal základem politického komunismu, stejně jako „Kapitál“ a všechna hlavní díla ideologů komunismu, byla poprvé publikována v Británii a odtud zahájila svůj „triumfální pochod“ po světě. Zakladatelé ekonomického liberalismu Adam Smith a David Ricardo byli Britové.

Příjemcem všech výhod z rusko-tureckých válek, bez ohledu na to, kdo byl v těchto válkách vítězem, byly britské politické elity. Cestou diplomatických a politických intrik provokovaly a hnaly obě země do války, podněcovaly vnitřní etnické a náboženské konflikty. Stínová vláda v Británii šestkrát v průběhu 18. a 19. století uvrhla tyto země do těžké krvavé války. Poté vystupovala Británie vždy jako „mírotvorce“ při podepisování očividně zotročujících mírových smluv. Jako skutečný vítěz nevyšel z turecko-ruských válek nikdy nikdo, poražené byly vždy obě země, pouze Británie získala pohádkové zisky z krve jejich národů.

Čtěte ZDE: Operace Gladio: Tajný projekt CIA a NATO je už veřejným tajemstvím. Operace pod falešnou vlajkou jsou řízeny ze zámoří. Je také současný teror v Evropě dílem tajné armády NATO? Merkelová nám to neřekne...

----------------

Jedním ze způsobů jak světové "elity" usilují o snížení počtu ob\yvatel Země je vakcinace dětí. Dnes jsou malým dětem aplikovány vysoce toxické látky, které v mnoha případech vážně poškodí imunitní systém a zdraví dětí

Za zmínku stojí skutečnost, že lékaři své děti očkovat nedávají....

K VASI INFORMACI!!! 


KSK oficir upozornuje na planovane napadeni IS skupin v nemecku - 35000 
teroristu planuji napadeni "civilniho obyvatelstva" v nakupnich 
centrech, na hristich, skoly a stadiony! Cilem je co nejvetsi pocet 
vyvrazdenych "CIVILISTU"! Hordy teroristu se presunuji ze Syrie a Iraku 
do Evropy a to bez problemu. 

Doporuceni na stredoevropske staty (cesko, polsko, slovensko, atd.) 
ZAVRETE VASE HRANICE!!! 

TUPS Bürgerinitiative (nemecko) 

Prof. Fischer 


 

ZÚČASTNĚTE SE PROSÍM šiřte dále tuto pozvánku na Manifestaci Proti omezení legálních držitelů zbraní 15. 3. 2017 v 11 hodin v Praze na Václaváku

Stáhněte si podrobný leták dle svého gusta na www.budpritom.cz a tiskněte, šiřte, sdílejte a posílejte dál !

 

ČNB rozprodává zbytky zlatého pokladu......

Největší ránu dostal původní český zlatý poklad za vlády premiéra Josefa Tošovského v letech 1997 a 1998, kdy bylo téměř šest desítek tun zlata prodáno kamsi do Německa. Prodány byly i vzácné zlaté mince sesbírané před sto lety na počátku vzniku Československého státu. Dodnes Česká národní banka (ČNB) tají, komu, kam a za kolik by poklad prodán, takže se jen spekuluje. To, co víme je, že Česká republika svůj díl z drtivé většiny za dnes mizivou hodnotu tehdy vyměnila s Německem za německé dluhopisy. Za úřadování Josefa Tošovského prodala ČNB téměř 56 tun zlata za cenu kolem 300 dolarů za trojskou unci, což tehdy znamenalo výnos 16,4 miliardy korun, který ale mohl být ve skutečnosti o zhruba 27 miliard korun vyšší.

 

 

 

Sebevražda kvůli exekuci. Systém dohání Čechy k fatálním rozhodnutím

----------------

Nad Evropou se valí radioaktivní mrak pocházející zřejmě z podivné exploze ve francouzské jaderné elektrárně. Vlády mlčí, Francie se snaží bagatelizovat celý incident slovy o neškodnosti radionuklidů a my doporučujeme nakoupit okamžitě jódové tablety a dozimetry!

 

Ukázka z knihy M.Morrise "Co nesmíte vědět" 

 

a všechny procesy, jež nějak souvisí s penězi, byly v zásadě

úplně jednoduché. Vysvětlení byla komplikovaná pouze

proto, aby jim nikdo nerozuměl. Všechno do sebe začalo

pomalu zapadat.

Je to mnohem jednodušší, než se zpočátku zdálo: celý

západní svět patří několika málo rodinám ! Toť vše.

Doopravdy - všechno spočívá v rukou několika málo jedinců.

V západním světě téměř každý koncern, skoro všechny

banky i celé státy, včetně médií, politiky, vědy a vzdělávacího 

systému patří několika málo rodinám.

-------------

-----------------

 

V USA už desetitisíce lidí podepsaly petici požadující  uvěznění Sorose. Až se tak stane, bude  to první  krok k odstranění moci těch  zdegenerovaných  zmetků,   vlastnících většinu světového bohatství, kteří ho (a také téměř všechny vlády, včetně té naší) úkolují. Problém je v tom, že tyto lidi téměř nikdo nezná, nevystupují na veřejnosti, nikomu nesdělují své záměry a medoty, kterými ovládají lidstvo.  Dá se však odhadovat, že to jsou potomci evropských královských a knížecích rodin. Také Vatikán nashromáždil v průběhu staletí nezměrné bohatství, které používá neznámým způsobem. Tito lidé také mají pod kontrolou tisk peněz, mohou si jich natisknout kolik chtějí....Slávek Popelka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĚDCI VYTVOŘILI FUNKČNÍ GENERÁTOR NA VOLNOU ENERGII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  video zde:

youtu.be/BXQ5Lm5Uv5g

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOUTKY SVĚTOVLÁDCŮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Divadelní hry světovládců, jejich scénáře, režiséři, herci a metody. Řízené střely z mainstreamových médií vzbuzují emoce. Vyvolávání strachu u lidí jako osvědčená metoda vládnutí. Političtí herci a „světlé zítřky“…

Těhotný člověk místo těhotné ženy, rodič místo maminky, výchova dětí LGBT páry, výchova k orálnímu sexu ve školkách, multikulturalismus, vítání ilegálních imigrantů, společné toalety, podpora LGBT, diskriminace Romů, strašení Putinem, Zemanem a Trumpem – to jsou informace, které na nás míří z mainstreamových médií a nad kterými zůstává rozum stát. Nenechávají nás klidnými, vzbuzují emoce, kroutíme nad nimi hlavou a říkáme si: „To snad ani není možné, svět se zbláznil!“

Následky cílených mediálních střel jsou špatná nálada, strach, agrese, hádky, nenávist, demonstrace, násilí a rozdělená společnost. Lidé jsou ovládáni emocemi, které se negativně promítají do komunikace mezi partnery, přáteli, známými, kolegy. Možná si někteří názoroví bojovníci za „svoji pravdu“ po vychladnutí emocí řeknou: „Proč to děláme? Co se s námi stalo? Kam se řítíme?“ Lidé, kterým se podařilo zpozorovat destruktivní směr pohybu západní společnosti jsou moudří, avšak málokdy vědí co s tím.

Pokud pochopíme metody používané světovládci, v jejichž rukou je soustředěna většina pozemského kapitálu, zjistíme, že ovládají lidi pro své zájmy. Pro své kořistnické zájmy potřebují, aby se lidé nedokázali sjednotit a postavit se jim na odpor, a mohli se tak v klidu věnovat jejich okrádání pod maskou boje za svobodu, demokracii a západní hodnoty. Z tohoto důvodu lidem vnucují ideologii bezbřehého materiálního konzumu, potřebují, aby v jejich konzumní modlu uvěřil co největší počet lidí. Přesvědčují lid o nutnosti soupeřit abýt úspěšným, o přednostech genderové vyváženosti, o výhodách přijímání ilegálních uprchlíků, o nutnosti podpory a tolerance LGBT menšin, o spotřebitelském formátu mezilidských vztahů a o dalších aktivitách, které postupně ničí dobré mezilidské vztahy.

Oblíbenou metodou světovládců je držet lidi ve strachu. Z tohoto důvodu nás straší Putinem, Zemanem, Trumpem, dezinformacemi, kybernetickými hrozbami a krizemi, které sami vyvolávají. Přesvědčují nás o nutnosti tvrdě pracovat, varují před nepřítelem, kterého nám vybralizadlužují nás, rozpoutávají války a mezinárodní spory.Organizují mediální štvanice a likvidaci stoupenců odlišných názorů

 
© www.holesovskavyzvasp.cz - vytvořte si také své webové stránky