Login:
Heslo:
 

Úvodní stránka

 

zločiny privatizace v letech 1992 až 2005 - vyšetřování

 

 

  http://www.pryczeu-film.cz/ 

Tuto visačku si lze zdarma objednat na e-mailu: Slavek.Popelka@seznam.cz. Stačí uvést adresu a počet kusů.

----------------------------------------------------------

V naší zemi (a také na Slovensku) od rozdělení Československa (ústava požadovala referendum) vládne protiústavní, nezákonný režim. Jeho představitelé dokázali promrhat a rozkrást státní majetek v hodnotě několika bilionů korun, zatížit nás obřím dluhem , zbavit nás naší výrobní základny, zdevastovat školství, sdělovací prostředky, justici i policii.atd.  Dopustili proměnu Čr ve ždímanou kolonii o jejíchž záležitostech se rozhoduje někde jinde. Bez ohledu na jejich stranickou příslušnost  se dá říci, že nám vládli  a doposud vládnou buď neschopní hlupáci, nebo zaprodanci. Tyto lidi je nutno zbavit moci a potrestat.

                                                                                                                       Slávek Popelka

 

 klik na nadpis - stále aktuální článek

Slávek Popelka: Je nezbytné navázat na tradice Československých legií

Jeden docela malý podvod ČT s velkými důsledky - Czech Free Press

  klik na stránky
-----------------------------------------

 

Potrestat škůdce a dát zemi do pořádku - cíl Holešovské výzvy

Dále iniciovat v ČR obnovení prezidenského systému a propojit ho  s prvky přímé demokracie. Tím dojde k eliminaci vlivu politických stran. Ty jsou plné prospěchářů a psychopatů.

Vystoupit z EU a vytvořit unii zemí V4

Vymoci válečné reparace od Německa

------------------------

Náš nárok na odškodnění je stále platný a měli bychom ho vymáhat.

 

Všechny vlády od momentu, kdy bylo možné otázku reparací Německu položit, tedy od jeho sjednocení, naopak buď mlčí, nebo mlží, nebo dokonce lžou. Až zase budeme v souvislosti s církevními restitucemi poslouchat, že co bylo ukradeno, musí být zaplaceno nebo vráceno, zvlášť ze stran, které jezdí na sjezdy Sudetoněmeckého landsmanšaftu do Německa, mám na mysli KDU-ČSL, mějme na mysli, že když druhá světová válka skončila, byla Evropa, zvláště východní, střední a jižní, zničena. Při svém ústupu německá vojska za sebou nechávala doslova spálenou zemi. Tisice měst a desit ky tisíc vesnic byly zcela destruovány. Za tuto hroznou spoušť, především však za nepředstavitelné útrapy, krev občanů podmaněných států, za desítky milionů mrtvých odpovídalo Německo, které s dosud nevídanou brutalitou a barbarismem vedlo válku, kterou samo označilo za totální. 

 

Z Čech a Moravy bylo deportováno do Německa 750 tisíc občanů na nucené práce k vojenským účelům. Po obsazení Československé republiky 15. března 1939 se Němci zmocnili velkých zásob surovin a potravin. Odvezli do Německa velké množství vozového parku včetně lokomotiv, vagonů, parníků a trolejbusů, vybavení laboratoří a uměleckých muzeí, knihy, obrazy, umělecké předměty, zařízení i nábytek. Ukradli zlatý fond a všechny československé; valuty včetně 23 tun zlata, které tehdy mělo nominální hodnotu 5,265 milionu liber šterlinků. Oloupili české banky a mnohé české průmyslové; podniky, vyloupili a  přisvojili s i veřejný soukromý majetek. Němci nám kradli a ukradli, co jen mohli, včetně potravin. Využívali naše lidské i výrobní kapacity na samý okraj jejich konečného upotřebení. Ožebračili nás, týrali statisíce našich lidí v koncentračních táborech, byli odpovědní za smrt 360 tisíc našich spoluobčanů. 

 

Německo svůj dluh dodnes nesplatilo a je naší povinností žádat spravedlnost a náhradu maxima škod.  

 

Pracovník německé úklidové firmy si v průměru v Německu vydělá v přepočtu 48 tisíc korun měsíčně a průměrná mzda v Německu je v přepočtu 92 tisíc korun měsíčně, přičemž třeba potraviny má za stejnou nebo nižší cenu a bydlení je také srovnatelné.

 

Je vyloženě sprosté, když český dělník má třetinu co Němec a důchodce má ještě méně, a to i proto, že Německo si užívá peněz, které patří naší republice a jejím občanům.

 

Přátelé buďme, ale dluhy si plaťme. Nezávidím Německu ani euro, které si poctivě vydělají, ale je nefér, když dlužník vesele hoduje, rozdává dokonce africkým a arabským migrantům a věřitel kouká hladově za plotem. 

-------------------------

ttps://www.pryczeu-film.cz/?fbclid=IwAR3SoXx3Vhh3z_GAQQzVgRDhqKE_5bGD4m8l1AKwteUIQBmZW_4BUiFF4-c

--------------

                                                                                                                       

 Napsali jste nám:

 
 
 
 

 
Voda a její správa nemá být zdroj dolování zisků koncernů, voda patří výhradně do správy městských vodáren.
 
Darebáci, kteří v nemravném procesu kolaborovali a protiprávní procesy řídili nebo kryli - patří za mříže.
 
Na jednání soudu dne 11.6. v 10:00 na Krajském soud v Ostravě vás všechny zvu.
 

A těším se na něj! Více ZDE

 

Léčitel s mimořádnými schopnostmi žije v obci Maršov u Veverské Bitýšky.

Vitalij Gorochivskij, tel. 737 170 373 

 -------------------------------------

 

Příspěvěk  na vytištění další desetitisícové série visaček  je dobrovolný na účet:

3210367998 /6800 Sberbank 

 

  • Slávek Popelka: Co se to děje v Evropě?
  • Za většinou válek, převratů, násilí, dokonce i epidemií stojí několik stovek lidí, vlastnících většinu světového bohatství. Kromě jiného vyvolali, řídí a financují také příliv muslimských imigrantů do Evropy. Chtějí zničit bílou rasu, která je z jejich pohledu příliš vzpurná a těžkou ovladatelná. Na světě nebude klid, dokud těmto zdegenerovaným zmetkům, vedle Rockefellerů a Rothschildů většinou potomkům královských a knížecích rodin, nebude jejich obrovitý majetek zabaven.     
  •                                                                                                   

 

---------------------- 

 Http://www.naseslovensko.net/wp-content/uploads/stratena-europa-web.mp

Z Vašich příspěvků:

Havel samozřejmě udělal obrovské neomluvitelné chyby. Například, opomenul hned po sametové změně zařídit, aby byla KS zakázána a veškerý její majetek aby byl zabaven v prospěch státu. Určitě by se mu to tehdy podařilo, dokonce snadno a rychle. A když k tomu nedal podnět on sám, měli k tomu včas dát podnět jiní chartisti (Medek, Benda, Pecka), ale zaspali všichni, jenom Medek se za to opomenutí aspoň nedlouho před smrtí veřejně omluvil).

-------

Když Slávek Popelka v tzv. parlamentu OF v Brně žádal, aby komunističtí pohlaváři skončili v panelákových bytech a po zabavení majetku jim byl dán průměrný důchod, strhla se obrovská bouře protestů. Pak už nikdy nedostal slovo.

 Budoucnost kterou si tvoříme

 

Pokud zůstaneme součástí Evropské Unie, je jen otázkou času, kdy naši zemi zaplaví muslimští migranti. Důsledky toho začínají být zřejmé v západní části Evropy. Znamená to rozklad a postupný konec naší civilizace a návrat o několik staletí zpět.

Vedle těchto pochmurných vyhlídek nám Unie přinesla ztrátu samostatnosti, několikabilionové zadlužení státu, statisíce rodin uvízlých v dluhových pastích, milion exekucí ročně, desetitisíce lidí živořících léta bez domova...

Jsme jedním z nejschopnějších a nejvíce tvořivých národů světa. Víceré předpovědi mluví o naší velké budoucnosti. A přesto nám byla v EU přidělena role odbytiště podřadných, předražených výrobků a zdroje levné pracovní síly. Naše výrobní základna byla z velké části zlikvidována zahraničními „investory“ nebo se dostala do rukou cizinců. Stali jsme se kolonií.

Není důvod nadále v EU setrvávat. Proto Holešovská výzva zahajuje kampaň za vystoupení ČR z Evropské Unie.

----------------------------------------------------------------------------------

 

Holešovská výzva metodou postupných kroků zahajuje kampaň za vystoupení naší země z EU.

V první fázi budeme šířit níže vyobrazenou visačku.

Lze si ji objednat na e-malilu  Slavek.Popelka@seznam.cz. Předběžná cena je 3 Kč za  kus plus poštovné.

Tisk letáků, provoz ozvučených aut , organizace demonstrací, atd. bude  hrazena ze zisku z prodeje.

První shromáždění za vystoupení ČR z EU bude pravděpodobně v červnu.

 

Kdo má tu možnost, může si visačku vytisknout. Doporučujeme ji nosit na oblečení, ve větší verzi přilepit na auto, dát do okna atd.

 

 

 

klikni na

 

Slávek Popelka: Kdo nastražil tuto past?

 

 www.proplanetu.cz

 

https://zdravi4u.cz/znat-pravdu-o-minulosti-sveho-naroda/

 

Proč mizí voda

Slávek Popelka

Dlouhé věky, až do poloviny minulého století, byl les místem, kam jen velmi zřídka dopadaly sluneční paprsky až na zem. Formani, kteří s koňskými povozy odváželi vytěžené dřevo, museli několikrát přepřahat, aby se mezi hustě rostoucími stromy dokázali otočit. Z těchto lesů vytékaly nesčetné potoky a potůčky, v jejich blízkosti bylo možno nalézt mnohé prameny a studánky. V lesích bylo tolik vody, že naši předkové museli vykopat hustou síť odvodňovacích příkopů, aby voda z lesů stačila odtékat.

Pak lidé začali lesy „prosvětlovat“. To znamená, že se počet stromů na určité ploše výrazně snížil. Zdůvodnili to tím, že stromy rychleji rostou. Je to sice tak, ale dřevo takových stromů je řídké a nekvalitní a les přestává být lesem v pravém slova smyslu. Od této praxe je třeba co nejrychleji ustoupit, jinak bude nedostatek vody stále tíživějším problémem. Dnešní lesy mají třetinu či spíše čtvrtinu stromů ve srovnání s minulosti. Navíc výrazně poklesl počet vzrostlých, starých stromů. Ty podle pozorování Viktora Schaubergera (filozofa, vynálezce, znalce přírodních zákonů) mají schopnost vytvářet ve svých buňkách nejen kyslík, ale i vodu, jejíž přebytky předávají okolnímu prostředí. To vysvětluje skutečnost, že kde jsou lesy, je i voda.

Lesy dnešní doby už nemohou plnit svou funkci zásobárny vody. Celkem snadno se mezi stromy otočí nákladní automobil a slunce může nerušeně svítit na místa, kde dříve býval hustý, vodou nasáklý mech a rostlo kapradí.

Lesy jsou skutečně ve velmi zbědovaném stavu. Stromy, dříve než stačí dorůst a dospět, jsou vykáceny, jejich kmeny odvezeny těžkými nákladními auty poškozujícími lesní půdu a rostlinstvo.

Dnešní drastický úbytek vody přímo souvisí s devastací lesů. Jejich nadměrným a necitlivým využíváním lidstvo udělalo další velký krok k vlastnímu sebezničení.

Je nutno co nejdříve zabránit dalšímu drancování lesů. Chránit staré stromy, výrazně omezit těžbu a provádět ji ne plošně, ale selektivně. Zvýšit rozlohu chráněných území, kde těžba bude úplně zakázána. Stromy je třeba kácet a odvážet z lesů pouze v době vegetačního klidu.

 

 

co žádají žluté vesty ve Francii

https://www.sit-as.cz/l/co-zadaji-zlute-vesty-ve-francii/

klikni na

Slávek Popelka: Josef II. nevolnictví zrušil, obnovila je sociální demokracie | ParlamentniListy.cz – politika ze všech

Josef II. nevolnictví zrušil, obnovila je sociální demokracie

V ČR žijí, či spíše živoří, statisíce lidí, kteří jsou nuceni užitek ze své práce odvádět novodobé vrchnosti. Ta jim ponechá jen tolik, co stačí k holému přežití. Mnozí lidé v této nezáviděníhodné situaci zůstávají léta, desetiletí a často nemají šanci se z ní vymanit do konce svého života. Mnozí z nich už rezignovali, stali se bezdomovci, tisíce z nich si ze zoufalství vzalo život.

Na začátku všeho byl zákon o soukromých exekutorech, který prosadila sociální demokracie. Ta by měla především hájit zájmy prostých lidí. Exekutoři v naší zemi dostali takové pravomoci, které ve světě nemají obdoby a nemilosrdně je využívají. Navíc špatné zákony umožňují obrat člověka, který původně dlužil několik tisíc korun, o celý jeho majetek. Dluh u nás může narůstat do libovolné výše (např. v Německu může dosáhnout maximálně 120 % z původní výše).

Na exekutory se nabalili další zmetci, kteří z obrovského byznysu s lidskou bídou profitují. Například obchodníci se zabavenými nemovitostmi.Patří mezi ně i někteří naši známí politici.

Až se u nás poměry konečně vrátí k normálnímu stavu, dá se očekávat, že všechny tyto lidské hyeny skončí tam, kde patří, tedy za mřížemi.. A jejich v některých případech obrovské majetky (několik exekutorů se už řadí mezi miliardáře) budou zabaveny a použity ve prospěch jejich obětí.                                                                                                                        Slávek popelka

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8y_ttG7hGA

Převzato: 

Aby se Žena vyléčila, musí se cítit v Bezpečí

Aby se vyléčil Muž, musí se cítit Vyslyšen

Aby se vyléčilo Dítě, musí cítit Lásku
Aby se vyléčil Pár, musí se cítit Spojeni...
Aby se vyléčila Komunita, musí cítit Jednotu
Aby se vyléčila Země, musí cítit Úctu
Aby se vyléčila Planeta, musí cítit Harmonii
Aby se vyléčil Vesmír – Všechny tyto věci se musí stát.
..

 

 

 

- Anaiya Sophia

 

 Oslavovat jaksi není co

 

Slávek Popelka

 
    17. listopad 1989 a následné události vyvolala a organizovala ne opozice (prakticky žádná nebyla), ale jedna z frakcí tehdejší všemocné a obávané Stb.
Po dlouhou dobu se  její příslušníci snažili probrat ustrašený, apatický národ z letargie, vyvolat demonstrace a získat tak záminku k odstranění zkostnatělého vedení KSČ a státu. Nakonec musel jeden z nich (Zifčák) sehrát komedii o mrtvém studentovi.
Tito lidé se pak zmocnili značné části majetku národa, stali se podnikateli a boháči. Přesně to v jedné ze svých písní vyjádřil Karel Kryl: "Ti co nás léta týrali, nás teď vyhazují z práce...".
To by se snad ještě dalo nějak přejít, pokud by se získaným majetkem dobře hospodařili. Ale oni promrhali hodnoty v řádech bilionů, zadlužili nás obřím, téměř nesplatitelným dluhem a z naší země udělali vysávanou kolonii.
Jak z toho ven? Co například aplikovat na ně důsledně zákon, který prohlásil komunistický režim za zločinný? Zestátnit majetek zprivatizovaný příslušníky Stb., komunistickými pohlaváry, ale i řadovými členy KSČ. Odstranit bývalé komunisty ze všech veřejných funkcí. Teprve pak by bylo možné oslavovat revoluci. Jinak se na listopadové události hodí spíše synonymum "hadrový puč".

 

Připomínáme, klikni na nadpis 

 Slávek Popelka: Je nezbytné navázat na tradice Československých legií

 

 

Politické strany jsou škůdci národa. Je to dáno tím, že do jejich vedení pronikli lidé bez svědomí, morálky, národní hrdosti  Prospěcháři a psychopati chtiví moci a peněz. Pro osobní zisk několika milionů klidně způsobí národu škody v řádech desítek miliard.      Slávek Popelka 

 

                                                                                                                                                                                                                    https://www.parlamentnilisty.cz/.../Slavek-Popelka-Z-valky-ktera-mela-byt-ale-nebyla...

Alternativní historie 

  Z války, která měla být, ale nebyla

Je  začátek října roku 1938. Eduard Beneš na nátlak vedení armády odmítá Mnichovskou dohodu. Proti sobě stojí dvě přibližně stejně početné armády. Německé ozbrojené síly čítají 1 milion sto tisíc mužů, československá armáda má po mobilizaci cca milion vojáků. Výraznou převahu mají Němci v letectvu a  v počtu tanků, výhodou Čechoslováků jsou obranné pevnostní linie a lepší pěchotní zbraně a částečně také děliostřelectvo. Také fakt, že většinu velitelských postů zastávají bývalí legionáři z  ruské fronty. Tito zkušení a odvážní válečníci vědí, že dlouhou obrannou válku proti mnohem většímu a silnějšímu soupeři nemají  šanci vyhrát.

   Za úsvitu dne 5. října 1938 překračuje téměř půlmilionová armáda pod vedením generála Krejčího severní hranici s Německem v blízkosti Drážďan. Zároveň stotisícové armádní uskupení ,kterému velí další legionář Sergej Vojcechovský, postupuje směrem na Vídeň. Zbytek armády, necelých půl milionu mužů, dostává rozkaz co nejdéle bránit hraniční pevnosti a zdržovat postup nepřítele.

 Přírodní živly se podobně jako v dobách křížových výprav proti husitúm staví na naši stranu. Nebe se zatahuje nízkou oblačností, která spolu se silnými poryvy větru prakticky zmemožní starty německých letadel. Těžké německé tanky se boří do rozmáčené půdy, zatímco lehčí československé stroje se mohou terénem pohybovat.

   Půlmilionová armáda Čechoslováků přes zuřivý odpor Němců rychle postupuje německým územím směrem na Berlín a dostává se do Horní a Dolní Lužice, kde nachází podporu slovanského obyvatelstva.

Na jihu slaví úspěchy generál Vojcechovký, který po tvrdém boji obsazuje Vídeň. Na pomoc jeho armádě přicházejí desetitisíce jugoslávských dobrovolníků. Moci se ujímá nová vláda, složená převážně z Rakušanů slovanského původu. Ta deklaruje samostatnost Rakouska, což část obyvatelstva přijímá s úlevou.

   Na severu pokračuje postup našich vojsk, která i přes nepříznivé počasí dokážou přemísťovat těžké dělostřelectvo a další techniku. Po dvou týdnech bojů a nočních přesunů se první těžká děla ocitají na dostřel od Berlína. Hitler zuří a vyhlašuje mobilizaci když předtím povolal všechny dostupné zálohy. Je ale pozdě. Část generálů, kteří přivandrovalého křiklouna s knírkem nemá příliš v lásce, provede úspěšný puč. Hitler je zbaven moci, předán Čechoslovákům  a zbytek života stráví v léčebně  pro duševně choré v rakouských Alpách.

Německo se vrací k tradicím výmarské republiky a udržuje přátelské vztahy s Československem .  K němu se připojuje Horní a Dolní Lužice, ještě za Karla IV. země koruny České.. ČSR se stává respektovanou a silnou zem, která v následujících letech iniciuje vznik Slovanské unie. Ta postupně sdruží všechny země  se slovanským obyvatelstvem. Po Stalinově smrti se připojuje i Rusko které odmítlo bolševickou ideologii. Slovanská unie, obývaná 300  miliony lidí. se brzy stává světovou velmocí číslo jedna.

 

                                                                               Slávek Popelka

 

Mohlo se to odehrát takto?   Náš národ už vícekrát v historii dokázal zdánlivě nemožné.

Na konci první světové války 50 000 legionářů opakovaně poráželo bolševická vojska  a několik let udrželo pod kontrolou značnou část ruského území.

Husité dokázali ubránit své ideje a svoji zemi proti celému světu.

Za časů Sáma jsme dokázali několikrát rozdrtit nějvětší vojenskou sílu tehdejší Evropy - armády Franků.

Mohli jsme se ubránit i hitlerovskému Německu.

 www.zachranmelesy.cz/cs

 

 

Co je nyní zapotřebí:

obnovit samostatnost republiky, 

dát zemi do pořádku,

potrestat škůdce

                                                                    Slávek Popelka

-------------------------------------

                                                                 

 přišlo od krajana v Německu

https://www.youtube.com/watch?v=8whTForCPbE

----------------------

Evropská unie je z dlouhodobého hlediska nefunkční slepenec států se zcela rozdílnou úrovní ekonomiky, mentalitou obyvatel jednotlivých zemí, historií. Většina zemí EU, na rozdíl od ČR, patřila mezi kolonizátory, kteří vysávali bohatsví svých zámořských kolonií. A svému zvyku zůstali věrní dodnes - jen nyní vysávají země bývalého východního bloku.

 Z EU je nutno co nejrříve vystoupit. Jakmile to okolnosti umožní, Holešovská výzva zahájí kampaň za odchod ČR z EU a náhradu stamiliardových škod, které nám vyspělé země unie způsobily. Pokud odmítnou, což je téměř jisté, budeme požadovat proplacení válečných náhrad po Německu.                                                     Slávek Popelka 

 

Vék Slovanů, který už začíná, s sebou přinese posílení vlivu a prestiže států obývaných Slovany. Západní Evropu, USA a také Ćínu a další doposud významné země čeká už jen cesta dolů..... Slávek Popelka

https://aeronet.cz/news/babisova-vlada-v-lucemburku-se-opet-na-rade-ministru-eu-nepostavila-proti-dublinu-iv-proti-bylo-jenom-7-zemi-spolu-s-italii-a-slovenskem-cesko-mezi-nimi-nebylo-hnuti-ano-neco-jineho-rika-doma/

Dublin IV

Nechce-li se vám číst článek, zapněte si zvuk a pusťte video: 

Členské země Evropské unie, tedy i Česká republika, budou muset trvale přijímat islamisty.
Anebo platit za jejich nepřijetí miliardové pokuty (pokuta za odmítnutí 4 migrantů činí 1 milion EUR, za odmítnutí 4000 migrantů je to 1 miliarda EUR)

Po podepsání Dublinu dostanou místo české vlády moc rozhodovat o migrantech neziskové organizace! Budou pak moci bez omezení přepravovat do Česka migranty, a to jak z muslimských zemí, tak z Německa, prý aby došlo k tzv. vyrovnání. Proto také Dublin IV stanoví, že země V4, tedy Česká republika,Slovensko, Polsko a Maďarsko budou zaplavovány migranty přednostně.

Současně má v rámci EU dojít ke sjednocení sociálních dávek, aby se migranti přepraveni z Německa, či Švédska do těchto zemí nevraceli.
Měsíční příspěvek na 1 migranta činí ve Švédsku přibližně 1.000 EUR (to je dnes cca 26.000Kč), v Německu 700 EUR ( to je cca 18.200Kč).

Tím dojde k propastnému rozdílu mezi českými občany, především důchodci a migranty. Navíc is

 
© www.holesovskavyzvasp.cz - vytvořte si také své webové stránky