Login:
Heslo:
 
Navigace: Holešovská výzva > Aktuální dění

Aktuální dění

18.2.2019

https://aeronet.cz/news/donald-trump-vezmete-si-zpatky-sve-bojovniky-isilu-a-postavte-si-je-ve-svych-zemich-pred-soudy-my-je-zivit-nebudeme-a-po-vitezstvi-nad-chalifatem-stahujeme-americkou-armadu-ze-syrie/

17.2. 2019

Přátelé pravdy, stateční vlastenci, občané Republiky české!

 

Žijeme v čase největší bitvy o vědomí a svědomí, pravdu a spravedlnost, tradiční hodnoty a odkazy předků. V době epochálního zmatení pojmů a zločinného řádění samozvané Světovlády. Ale také v období, kdy se mnohé. konspirační teorie stávají pravdou, vzdor monstrózním lžím mainstreamu. Zlu však k vítězství stačí, aby dobro nedělalo nic. Proto se musíme spojit a své kroky koordinovat. Nechť se ode dneška stane žlutá vesta i u nás symbolem boje za vlast, za naše společné kořeny národní, hodnotové a rodinné!

Žijeme v epoše, o které proroci hovoří jako o soudném dni neboli Armagedonu. Jak se zdá, tato proroctví se nezadržitelně naplňují a poslední bitva dobra se zlem již vzplála. Bitva o vědomí, svědomí, hodnoty, pravdu a spravedlnost! A záleží jen na nás, jaký průběh bude mít, kam až bude muset dojít. Armagedon totiž neznamená jen konečnou bitvu ve smyslu zničení civilizace, ale též zjevení pravdy natolik mocné, že síly Temna budou jednou pro vždy uvrženy tam, kam po zásluze patří, aby sklidily, co tolik let zasívaly.

Žijeme v čase, kdy se tzv. konspirační teorie pomalu ale jistě stávají pravdou. Chemtrails, HAARP, zlovolné manipulace s DNA, smrtící šarže v očkovacích látkách, neskutečné lži v masmédiích, rozvratná činnost politických neziskovek, ekonomické zotročování obyvatelstva, pohrdání základními lidskými právy, zločinnost mocenských skupin v justici, vlastizrádné kroky zkorumpovaných politiků, podrazy západních zpravodajských služeb toužících za každou cenu vyvolat válku mezi slovanskými národy, padělání historie, zpolitizované školství atd. - to vše se pomalu osvobozuje od nánosů dezinformačního bahna prolhaných médií, aby se v přívalu nezpochybnitelných důkazů zjevila ryzí Pravda každému, kdo ji hledá.

Žijeme však také v době epochálního zmatení pojmů, kdy nádeníci satanistických uskupení zlovolně vyprazdňují obsah tradičních pojmů, aby jim dali význam opačný, kdy jsou hodnoty prověřené generacemi našich předků převraceny vzhůru nohama, kdy vzdělanost a moudrost se dostávají do konfliktu, lež je zaměňována s pravdou, vlastizrada s vlastenectvím, zlo se odívá do hávu dobra a tma do roucha světelného.

Žijeme s vědomím, že to vše není náhodou, ale logickým vyústěním zločinného počínání samozvané Světovlády, psychopatů včele nadnárodních organizací a většiny vlád euro-amerického světa. Tedy hrstky nikým nezvolených „vyvolených“, kteří si přivlastnili svět a zahájili frontální devastaci Evropy přílivem primitivních islámských fanatiků z Afriky a dalších částí světa. Tato parta vyvrhelů neštítících se nejodpornějších rituálních činů má již ve většině zemí pod kontrolou ekonomiku, armádu, policii, média i justici, přesněji – jejich špičku. Znamená to, že vlastenci, kteří se snaží své země zachránit, mají proti sobě velmi mocného protivníka. Chceme-li tento kordinovaný útok na samotnou naši existence zastavit a předat našim potomkům vše, pro co jsme my a naši předkové žili a pracovali, musíme se spojit a postupovat také koordinovaně. Ve Francii, jak se zdá, to již pochopili.

Vyzýváme proto všechny vlastence, aby na veřejných akcích stejně jako ve Francii nosili žluté vesty jako výraz odporu proti zvůli samozvaných elit světových, evropských i českých, proti sebevraždám národů a zotročování jejich obyvatel. A také proti gangsterským médiím a vlastizrádným neziskovkám, justičním mafiím a devastátorům českého školství. Nechť se od dnešního dne žlutá vesta i u nás stane symbolem pravdy, cti, spravedlnosti, zdravého rozumu, symbolem ochrany našich kořenů vlasteneckých, národních, hodnotových a rodinných. A také toho, že že ve jménu vyšších cílů odkládáme svá ega, osobní zájmy či antipatie, což vnímáme jako základní podmínku dosažení přelomových ozdravných změn v naší společnosti.

Žijeme, abychom v míru a bezpečí tvořili, rozdávali radost, předávali moudrost a zkušenosti, pečovali o sebe i naši zemi. Abychom v harmonii, skromnosti a pokoře vzdávali svými skutky poctu Životu samotnému. Podaří-li se nám to, bude nám poskytována pomoc, jakou si dnes sotva umíme představit. Nebojme se proto obléknout si žluté vesty – symbol národní hrdosti, čistého svědomí, pravdy a spravedlnosti – a s nadějí, vírou a optimismem vstoupit do střetu se silami Temna!

Za kolloquium vlasteneckých sil ČR

O. Lukáš

15.2. 2019

Dnes dorazí 10 000 kusů visačky z tiskárny. Objednávají se na e-mailu: Slavek.Popelka@seznam.cz. Jsou zdarma, je třeba uvést doručovací adresu a počet kusů. Posílají se poštou.                          Slávek Popelka

lléčitel s mimořádnými schopnostmi žije v obci Maršov u Veverské Bitýšky.

Vitalij Gorochivskij, tel. 737 170 373

14.2. 2019

na stránkách tadesco.cz je video

https://youtu.be/milggE_GQyo

 

Nejdůležitější věty z videa:

Soros byl zatčen a chtěl spáchat sebevraždu kyanidem! Byl ale zastaven. Byl postaven před soud a označen jako nepřítel Spojených států.

Bush je souzen za četné zločiny, včetně viny za 11. září a útok na WTC v New Yorku. Bylo usneseno, že bude popraven.

 

13.2. 2019

Francouzský ekonoma Thomas Piketty,  tvrdí, že postkomunistické země na členství v EU jednoznačně prodělaly. Dokonce je toho názoru, že jsou poraženými národy, pokud jde o členství v tomto evropském společenství.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-jste-slyseli-Babis-rekl-Merkelove-neco-neskutecneho-Ta-koukala-FOTO-VIDEO-570089?utm_source=www.seznam.cz&HkRZ0YOdkTt2CJx-uWgW3W6XIENHk=z-boxiku

12.2.2019 

Martin Koller: Venezuela ze zcela jiného úhlu 


0

 

článek najdete na tadesco.cz

 --------

Náš budoucí osud i osud celé planety se rodí z našeho myšlení Naše civilizace teď vchází do období velkých změn. Brzy se má zrodit civilizace nová. My budeme jinými lidmi – těmi, co zůstanou naživu. Jsme svědky velké globální krize a jsme na jejím začátku. Za rok nebo dva se podle odborníků Amerika zhroutí a tehdy začne skutečná, vážná krize. Bude to obrovský stres pro všechny. Nyní tedy vcházíme do let, kdy nastane nepřetržitá stresová situace. A jestliže budeme na stres reagovat s pocitem strachu, odsuzování a nespokojenosti, všechno se to bude hromadit v našem podvědomí. Za pět až sedm let následkem toho můžou vypuknout nemoci i přírodní katastrofy, protože naše energie ovlivňuje Zemi. Z toho, jak správně reagujeme na okolní svět, se vytváří náš budoucí osud a zdraví. Jak vnímáme svět, takový je náš vnitřní stav nejen duchovní, ale i fyzický. Celá Evropa a Amerika zoufale snaží najít východisko ze vzniklé situace. Proč kapitalismus selhal? Proč selhal volný trh? Proč se zhroutila plánovaná socialistická ekonomika? A nyní zaniká tržní hospodářství. Politici, filosofové a zástupci náboženství setrvávají ve stavu obrovského stresu, neboť nevědí, jakým směrem se vydat, neví, co mají dělat. Už chápou, že tržní ekonomika začíná zabíjet civilizaci, ale nevidí žádné východisko. Existuje nějaká cesta z této situace? Existuje, ale oni ji nevidí, protože řešení může být pro mnohé politiky a ekonomy příliš neočekávané. Jestliže se lidé budou navzájem podvádět, trh není možný. Aby fungovala tržní ekonomika, musí se kontrolovat morálními zákony. Pokud není morálka, stává se tržní ekonomika nástrojem loupeže a násilí jednoho proti druhému. Jestliže světový bankovní systém místo toho, aby živil a rozvíjel ekonomiku, začíná loupit, okrádat a zabíjet, je taková ekonomika odsouzena k zániku. Banky jsou totiž krevním systémem ekonomiky. A pokud banky začínají porušovat morální zákony, ekonomika nevyhnutelně musí vést ke kolapsu či válce. Krize dnešní civilizace je krize tržní ekonomiky, která přivádí všechny lidí ke krachu. Proč se hroutí tržní ekonomika? Proč se nyní hroutí tržní ekonomika? Protože v přítomném okamžiku je ve své podstatě nemorální. Hlavní, poslední nástroj záchrany naši civilizace je mravní kontrola nad trhem a nad plánováním. Jestliže lidi přestanou uctívat mamon, nebudou pro ně hlavní hodnoty jen peníze a blahobyt, sex a jídlo, ale morálka, láska a víra, tak civilizace přežije. Všichni víme, že teď světu nevládnou carové ani králové či prezidenti, ale finanční korporace.

11.2. 2019

Změna je nezbytná, mladá generace jejím iniciátorem tentokrát nebude....

 www.vlasteneckenoviny.cz/?p=216279  -  stříbrná....                                                                                                                                 2) www.vlasteneckenoviny.cz/?p=216277  -  

9.2. 2019

Z Vašich příspěvků:

Přátelé, dovoluji si přeposlat otevřený dopis Aleny Vitáskové... Tématem je nepochopitelné navyšování cen energií pro občany na straně jedné a obrovské zisky energetických společností ovládané malými, leč velmi vlivnými zájmovými skupinami na straně druhé. Již delší dobu stále opakuji, že stát úplně selhal ve svém prvotním poslání, tedy v tom, že by měl hájit zájmy svých občanů. Namísto toho hájí zájmy malých, leč velmi nenažraných skupin psychopatů, kteří se v zájmu svého zisku již neštítí absolutně ničeho. Toto lze vidět všude. Na elektrické energii, plynu, vodě... Státní aparát vedený psychopaty už neví, kde by své občany ještě mohl okrást... Jak dlouho si tohle necháme líbit? Milan. (Hudec)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když se rabování stane způsobem života pro skupinu lidí ve společnosti, časem si pro sebe vytvoří právní systém, který to autorizuje a morální kód, který to glorifikuje.

7.2. 2019

připomínáme:

 

 

Vážení přátelé posílám Vám otevřený dopis zástupců občanských iniciativ presidentu Venezuely Nicolasi Madurovi, jako vyjádření nesouhlasu s tím že vláda ČR uznala za prezidenta pučistu Guaídá. Dopis bude v překladu do španělštiny zaslán do Venezuely a rozeslán do českých médií a šířen pomocí emailu a facebooku. POKUD SOUHLASÍTE, POŠLETE MI ZPÁTKY EMAIL, ŽE TO PODEPISUJETE.Zatím to ale nešiřte, dál, chci to rozšířit až spolu s podpisy všech zástupců stran, hnutí  a iniciativ, které s tím souhlasí

 
S pozdravem JUDr. Norbert Naxera
 

Otevřený dopis zástupců občanských iniciativ v České republice presidentu Bolívarovské republiky Venezuely Nicolásu Madurovi

Vážený pane presidente,

My níže podepsaní zástupci občanských iniciativ a opozičních politických stran v České republice hluboce nesouhlasíme s tím, že vláda a president České republiky uznali za „prozatímního prezidenta“  Venezuely samozvance a pučistu Guaidóa. Především zdůrazňujeme, že česká vláda ani prezident nemají právo vydávat taková prohlášení, protože se jedná o nepřípustné vměšování do vnitřních záležitostí cizího státu, a to je v rozporu se zásadami diplomacie a mezinárodního práva, která se Česká republika zavázala dodržovat. Tento krok považujeme za smutný důkaz toho, že Česká republika nemá vlastní zahraniční politiku a že tedy není zcela suverénním státem, neboť česká zahraniční politika je řízena velvyslanectvím USA. Zdůrazňujeme, že o tom, kdo je presidentem Venezuely, musí rozhodovat Venezuelský lid a cizí státy, včetně ČR, nemají žádnou legitimitu do této věci zasahovat. Nepochybujeme o tom, že Venezuelský lid si svobodně a demokraticky zvolil jako svého presidenta Vás a vaše zvolení plně respektujeme a jsme silně rozhořčeni, že česká vláda a president svobodnou vůli Venezuelského lidu nerespektují a svoji podporou samozvaného „presidenta“ zasahují do vnitřních záležitostí Venezuely.

Česká republika není suverénním státem, ale je ovládána USA, Německem a dalšími západními mocnostmi. Národní majetek byl v uplynulých desetiletích rozkraden nebo prodán západním firmám za zlomek skutečné hodnoty. Dnes český průmysl i přírodní zdroje, banky a hlavní finanční a obchodní korporace patří cizincům a peníze jsou vyváženy do ciziny. Česká ekonomika připomíná ekonomiku kolonie, nikoliv samostatného státu. I to je důvod, proč česká vláda podporuje opozici ve Venezuele. Nepochybujeme o tom, že konečným cílem venezuelské opozice je, aby Venezuela dopadla stejně, zejména aby zdroje ropy a dalších nerostných surovin byly ukradeny Venezuelskému lidu a prodány zahraničním korporacím. Věříme, že Venezuelský lid toto nedovolí a že Venezuela si pod Vaším vedením udrží suverenitu.  Vážíme si toho, co jste pro Venezuelu udělali Vy a Váš předchůdce, president Hugo Chavéz a ujišťujeme Vás, že na rozdíl od postoje českých politiků všichni čeští občané, kteří podporují svobodu a demokracii, jsou na straně Vás a Venezuelského lidu. 

 

Norbert10@seznam.cz

6.2. 2019

https://aeronet.cz/news/manzelka-slovenskeho-ministra-zahranici-odkryla-sokujici-svedectvi-z-diplomacie-jak-jeji-manzel-celi-tlakum-mocnych-kruhu-ktere-usiluji-o-rozpoutavani-valek-v-poradnim-tymu-miroslava-lajcaka/

Jiří Kobza, diplomat který působil v islámských zemích

Uvědomte si prosím, že podle Koránu, jste pro "každého, i toho nejumírněnějšího muslima", jenom jejich služebníci a cokoliv pro ně uděláte, cokoliv jim dáte, je z jejich strany považováno a chápáno, ne jako pomoc bližnímu, ale za zcela normální povinnost otroka, vůči svému pánu! Samozřejmě, že to začnou dávat najevo, až jich tady, Česku, bude ještě trochu více a až se tady "zahnízdí". V okolních zemích EU, kde láska místních občanů, uměle vyvolaná tamními politiky, již "sklízí" své první plody. to si uvědomte, kolik jich v Evropě zatím je!
 

 

5.2. 2019

 https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/92803/singer-hrozby-rostou-migrantu-je-hrozne-moc-musime-posilit-armadu-eu-vedou-pitomci-nemusi-prezit.html?utm_

4.2.2019

 

ROZHOVOR Blíží se 20. výročí vstupu České republiky do NATO. Stejně tak se ale blíží i připomínka tzv. humanitárního bombardování Bělehradu, které jako čerstvý člen Aliance podpořila i naše země. Analytik Štěpán Kotrba v souvislosti s touto událostí odhalil, jakou roli při ní měl v roce 1999 jako předseda vlády sehrát Miloš Zeman. „Nadšeně jásal k našemu vstupu a podporoval válku v Jugoslávii ‚humanitárním‘ bombardováním Bělehradu. To on nevybíravě přesvědčoval sociálnědemokratické ministry, aby souhlasili. To jeho vláda dala nakonec souhlas s přeletem bombardérů,“ promluvil Kotrba pro ParlamentníListy.cz.

klikni na nadpis

 

Slávek Popelka, Jan Sedláček: Elity v současném světě

 

 

Francie a Německo: "Jsme rozhodnuti vytvořit evropskou armádu"

napsal Soeren Kern  •  3. února 2019

Facebook  Twitter  Addthis  Poslat  Vytisknout
  • "Ve všech našich zemích se vzmáhá populismus a nacionalismus. Poprvé v jejích dějinách opouští Evropskou unii jedna země - Velká Británie. Multilateralismus je všude na světě pod tlakem..." - německá kancléřka Angela Merkelová.

  • "Tak silné sbližování se s Německem je opuštěním suverenity - zrada. Pokud bychom neupozornili veřejnost, tak by tento text byl podepsán víceméně tajně za zavřenými dveřmi. Text smlouvy zejména stanovuje potřebu legislativy řešící překážky bránící Francii ve spolupráci s Německem... Nechci větší konvergenci s Berlínem, ať už se jedná o sociální a bezpečnostní otázky nebo užší konzultace v Radě bezpečnosti OSN." – Marine Le Pen v rozhovoru pro deník Le Temps.

  • "Emmanuel Macron vyzývá k rozsáhlé debatě o zapojení občanů do veřejného života naší země. Ve stejnou dobu prezident Republiky vyjednal tajně za zavřenými dveřmi smlouvu, která se týká podmínek nezbytných pro naší národní suverenitu. Smlouvu nekonzultoval ani s francouzským lidem, ani s parlamentem ani s Ústavní radou... Tato smlouva podkopává z mnoha důvodů naši národní svrchovanost." - Nicolas Dupont-Aignan, lídr strany Debout La France! (Vzhůru Francie!)

 

 

3.2. 2019

                    Elity v současném světě

     Elitami v tomto pojednání označuji ty skupiny lidí, které mají v rukou rozhodující moc na planetě Zemi. Jsou to majitelé a představitelé nadnárodních bank a korporací, členové vlád, špičky vládnoucích stran a špičky mezinárodních organizací. Tito lidé obvykle pocházejí z uzavřené vrstvy, která se svými zájmy a svým životním stylem odlišuje od ostatních obyvatel. Jejich hlavním znakem je globálnost, to znamená, že nejsou vázáni k žádnému místu či národu na planetě. Obvykle mají sídlo na několika kontinentech a mění je podle potřeby či nálady. Tvoří velmi úzkou skupinu. K udržení moci využívají tzv. pomocnou elitu. Ta je daleko početnější a je tvořena pracovníky médií, univerzit, soudů a představiteli mezinárodních neziskových organizací. Úkolem pomocné elity je udržovat vládnoucí elitu u moci. Nástrojem k tomu je propaganda realizovaná médii a výchova ve školách. Tato propaganda je důkladně propracovaná a využívá nejmodernější psychologické poznatky. Přesto není schopna úplně získat moc nad vědomím a názory většiny obyvatel. Pomocné elity jsou za tyto služby odměňováni podílem na moci a bohatstvím.

     Rozpory mezi elitami a ostatními obyvateli.

     Elity hájí svoje zájmy. To je přirozené, i ostatní lidé hájí své zájmy. Problém nastává tehdy, když jsou zájmy elit a zbytku společnosti v rozporu. Pokud feudál zajištoval obranu a továrník organizoval a řídil výrobu, bylo vše v pořádku. Jakmile však elita není schopna plnit svůj úkol, nastává doba zvratů a revolucí.

     Problémy současné elity

1.    Ekonomické zdroje současné elity pochází především z neproduktivního dobývání renty.

2.    Skutečné řízení hospodářství a společnosti přebírá pomocná elita.

3.    Elity neřeší a nejsou schopny řešit globální problémy světa:

Přelidnění v rozvojových zemích.

Nadspotřebu v bohatých zemích.

Elity nejen že nejsou schopny tyto problémy řešit, ale dokonce je vytvářejí a podporují.

Svým kořistnickým přístupem k méně rozvinutým civilizacím bohaté země zapříčinily jejich současný stav /plantáže, těžba surovin, vývoz demokracie/. Základní chybou bylo porušení zásady nevměšování se do méně vyspělé civilizace.

V bohatých zemích by bez imigrace docházelo k žádoucímu pozvolnému úbytku obyvatel. To je však ze stran elit násilně měněno podporou masové imigrace. Důvodem zřejmě je snaha elit zrušit národy a národní státy, neboť v nich spatřují nástroj omezování vlastní moci. Představitelé národních států by se mohli vymanit z vleku elit a hájit zájmy svých obyvatel. To by také bylo překážkou vytvoření globální vlády korporací, na kterou obyvatelstvo nebude mít žádný vliv.

Nadspotřeba v bohatých zemích je udržována prostřednictvím reklamy a médii v zájmu elit. Ty si tímto způsobem zajišťují zdroje příjmů a zároveň udržováním vysokého pracovního nasazení zaměstnávají obyvatelstvo do té míry, že nemá čas na osobní a duchovní rozvoj a tedy ani na hledání alternativních modelů uspořádání společnosti.

Slávek Popelka, Jan Sedláček

Připomínáme:

 https://www.youtube.com/watch?v=nwXrK-7BVt8

 2.2. 2019

Barevné potištěné papírky, kterým říkáme peníze, nemají samy o sobě žádnou cenu. Platí to od doby, kdy přestaly být kryty drahými kovy. Jejich hodnota je udržována jen tím, že je lidé doposud přijímají a mají v ně důvěru. Malá skupinka "vyvolených" která má právo tisknout ničím nekryté peníze tím dostala do rukou obrovskou, nekontrolovatelnou moc. Mohou si těch papírků natisknout kolik chtějí, třeba celý kamion, vlak či plnou obří loď....Mohou pak financovat  například státní převrat kdekoliv na světě,  lokální války, koupit si vládu téměř každé země, či vyvolat a financovat obří migrační vlnu do Evropy... A také to dělají. 

Mohou, nebo si zatím myslí že mohou, dělat co se jim zlíbí.

Jejich moc může zlomit to, že některý stát bude emitovat měnu krytou zlatem či jiným drahým kovem, která se stane světovým platidlem, nebo to, že lidé přestanou dnešním nekrytým penězům věřit a začnou je odmítat.

1.2. 2019

Daklší z aktivit "světové vlády" která chce udržet lidstvo v něvědomosti a takovém stavu, ve kterém je může snadno manipulovat a ovládat

Proč se rozprašuje Chemtrails?

Tyhle chemikálie se rozstřikují po celém světě ve značně zvětšené míře od podzimu roku 1999. Předtím
se také rozstřikovali, ale ne v tak globálním měřítku a v tak velké intenzitě po celé planetě.
A co to tedy přesně jde ?
Letadla používají více druhů směsí pro rozstřikování, v závislosti na tom, čeho přesně mají dosáhnout a v
závislosti na klimatických podmínkách. Samozřejmě tyto směsi jsou čím dál tím dokonalejší a účinnější. V
zásadě jde zejména o dva druhy směsí, které vídám na obloze, co se vizuálního vzezření týče.
Celý projekt chemtrails má mnoho účelů, tedy, je zaměřen proti mnoha věcem, je to doslova
vícerozměrná záležitost a ve své podstatě jde o geniální plán, avšak nemocných mozků.
To, co zde budu psát, bude neustále houstnout a houstnout, co se normálnosti týče až po téměř
nemyslitelné, takže se připravte na rozpor a odpor vaší mysli k některým informacím, zde poskytnutým.
Vše jde logicky za sebou a doplňuje se, tedy:
Účel postřiků 1
Po každé chemtrails operaci, obloha získá divně bílou, někdy našedlou barvu a Slunce je zastíněné a
sluneční paprsky neproniknou. Směsi, které k tomuto používají, jsou následující, a každá se rozstřikuje v
jiné výšce:
První směs se skládá z polymerů spolu se sloučeninami barya a hliníkových částic, v této směsi můžou být
a jsou ještě další těžké, velice vodivé kovy, vše v řádech nano částic a pravděpodobně ještě menší než
nano částice.
Tahle směs je ona klasická, okem viditelná směs, která se rozstřikuje zhruba ve výšce 4-5 km, jsou to ty
husté, bílé čáry, které se postupně rozlezou po celém okolí a vytvoří následně, za několik hodin, bílou
deku. Chemická reakce, ke které zde dochází je taková, že směs na sebe z okolí – z prostoru nad sebou a
z prostoru pod sebou, přitáhne vlhkost a zkoncentruje ji, tak se vytvoří tato falešná bílá deka podobná
vysoké oblačnosti. Některé části v této směsi, ještě obsahují prvky filtrující specifické částice, které
obsahuje sluneční záření. K tomu se dostanu později.
Druhá směs obsahuje zejména směsici velmi vodivých těžkých kovů, někdy s lehce radioaktivním
obsahem (Thorium), opět vše v řádech nano-piko částic. Tato směs se rozstřikuje v o něco větší výšce,
zhruba 7-8 km vysoko a tato se používá spolu s elektromagnetickou interakcí, lépe řečeno, spolu s
vysokofrekvenční energetickou interferencí ze systému H.A.A.R.P. a tomu přidružených podsystémů.
Tato druhá směs se od první směsi od pohledu liší, neobsahuje totiž žádné polymery a je téměř
neviditelná, mizí v rozmezí 5 – 30 sekund po rozstříknutí z letadla. Ale její vliv lze pozorovat následovně…
pokud je například zcela modrá obloha, tak tato v první fázi postřiku zůstane stále modrá, a po té, co
přeletí několik dalších letadel s postřikem, začne získávat jakýsi vybledlý nádech, někdy zase nejdříve
vypadá ta modrá obloha, jakoby trochu špinavě ztmavne, předtím než zbledne. Když prostor oblohy
dosáhne kritického bodu nasycení těmito částicemi, a všechny se tam pěkně rozprostřou po celém okolí,
jak mají, tak nastává ona interference mezi zdrojem vysokofrekvenční energie a těmito částicemi. Tento
děj je pozorovatelný následovně – během 10ti až 30ti minut po dosažení kritického nasycení prostoru
nebe touto postřikovou směsí, začnete vidět na obloze formující se vlny, vytvářející opět bílou deku, za 2-
8 hodin pak bude celé nebe kompletně zacloněné vysokou oblačností. Ty vlny a celá ta vysokofrekvenční
interakce vypadá přesně takhle: (shlédněte následující videa celé, jsou časově sestřihnuté, takže spatříte
progresy těch dějů, zejména u prvního videa)
Účel postřiků 2
Ačkoliv tyto účely prakticky všechny spolu souvisí, popisuji je odděleně, aby tomu bylo možno lépe
porozumět, tedy dále… některé zdroje uvádějí, že v těchto směsích se vyskytují ještě další prvky jako:
etylen dibromid (toxin, vyčerpává imunitní systém), sulphur fluorid (destabilizuje šišinku mozkovou a její
specifickou látkovou výměnu, tedy produkci jistých aminokyselin umožňující lidskému vědomí, naladit se
a vnímat odlišné frekvenční pásma, tedy znesnadňuje například dosáhnout vyššího stavu vědomínaladění
se na Zdroj / Energii, působí tak ještě společně s něčím, co popíšu níže, má tedy, jednoduše
řečeno, tendenci fixovat frekvenční pásmo mozku kolem 12-14 cyklů za sekundu, například vaše meditací
rozšířené vědomí, nebo vědomí rozšířené nalaďováním se na “Krásu / Energii / Zdroj“ má následně rychle
srazit zpět dolů do tohoto pásma), viry, plísně a bakterie jsou také uváděny jako obsah těchto směsí,
opět toto snižuje a vyčerpává neustále imunitní systém, vše co vyčerpává imunitní systém se projeví také

 onemocněním.....

31.1. 2019

https://aeronet.cz/news/prulom-po-17-letech-v-new-yorku-bude-ustavena-velka-porota-k-prosetreni-dukazu-o-demolici-dvojcat-a-budovy-wtc-7-nastava-zuctovani-s-neocony-a-americkym-deep-state-soudni-odhaleni-spiknuti/

30.1. 2019

Staré védské, sanskrtem psané texty popisují budoucnost lidstva na velmi dlouhou dobu dopředu. Lze v nich nalést informaci, že stojíme na začátku období (má trvat cca 2 000 let), ve kterém Slované budou mít rozhodující vliv na dění na Zemi. V první fázi to budou západní Slované.                         Slávek Popelka

29.1. 2019

Velký bratr zablokoval účet Slavek.Popelka@seznam.cz na kterém se objednávaly visačky.

Nyní je lze objednat na e-mailu bronzovenaradi@seznam.cz

28.1.2019

Seznam.cz, Novinky a Stream.cz byly odkoupeny americkou firmou Tiger Holding Four, která patří Sorosovi za 1,7 mld.korun.

Soubory ke stažení

OznačeníVelikostDatum
4.4.2013.docx15,2 kB04.04.2013 12:30
 
© www.holesovskavyzvasp.cz - vytvořte si také své webové stránky