Login:
Heslo:
 
Navigace: Holešovská výzva > H. výzva

Holešovská výzva

 Velký sněm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)
Základ k odsunu tzv. sudetských Němců položil Neville Chamberlain.
Chamberlain navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa německé
menšiny zČeskoslovenska a Polska, aby se vyřešil tento problém jednou provždy,
tak jak se stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana
přijala tuto myšlenku a provedla ji. Britská vláda přesvědčila USA a SSSR o
výhodách tohoto řešení a výsledkem byl Protokol Postupimské Konference z 2. srpna
1945. Odsun byl proveden na jeho základě. Prezident Beneš by nebyl vůbec nic
docílil, kdyby zde nebyla vůle britské vlády z vlastní iniciativy odsun
přednést spojencům a dosáhnout jejich souhlasu. Jinými slovy, bez
 britské vlády by se byl prezident Beneš namáhal marně. Je samozřejmé, že
Československo nemohlo Němce vyhostit poněvadž je museli přijmout
 spojenci, kteří vládli v Německu a Rakousku.

Odsun připravila Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli odsunuti do
americké a ruské zóny, podle přesného plánu v roce 1946. Československo
odsun nezpůsobilo a nemá za něj odpovědnost. Odsun se konal pod dohledem
Mezispojenecké Komise a Československu se dostalo uznání za jeho humánní
 rovedení.Jakékoliv nároky ohledně odsunu by německá vláda měla předložit USA,
 Velké Británii a Rusku. Není ovšem tak naivní, a tak periodicky vznáší nároky
na Českou republiku, ale pouze prohlášeními politiků, nikoli úřední cestou.
Předpokládá, zřejmě, že Češi si nechají cokoliv namluvit a budou jednat
 proti vlastním zájmům.ěmecko a Němci nemají žádné nároky z vysídlení, poněvadž Německo je
 vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26. května 1952, doplněnou v Paříži 23.
 října 1954 (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and
Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to
the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal
Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219.

Podle kapitoly 6, článku 3, Německo neuplatní námitky proti spojeneckým
státům ani jednotlivcům vzhledem k použití německého majetku, který
 převzali spojenci či jednotlivci jako reparace nebo jako následek války.
Podle kapitoly 8, článku 1, němečtí příslušníci neuplatní žádné nároky
protispojencům a jejich občanům a takové nároky nebudou projednávány
německými soudy. Podle článku 3, téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci,
neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které
vznikly z jejich činů nebo opomenutím mezi 5.
červnem 1945 a nabytím platnosti této smlouvy 5. května 1955.

Jak patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a
jednotlivých Němců na území Československa přešel do vlastnictví Československa a
 jeho občanů jako splátka na reparace za škody způsobené Němci. Československé
nároky za škody způsobené Němci vysoko přesahují zmíněný německý
 majetek.Německo nikdy nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu a je
dlužníkemČeské republiky, nikoliv naopak.
Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)

 

Když korupce pronikne všemi ústavními orgány a ohrozí samu podstatu národa, nastane nutnost prosadit závažné politické změny. Vlády musí odvozovat svoji oprávněnou moc ze souhlasu národa a užívat ji jen v jeho prospěch. Když začne být vláda těmto cílům na překážku, má lid právo jí změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou. Rozvážnost přikazuje, aby vlády nebyly měněny pro nejasné důvody. Ale když podvody a korupce politiků ohrožují celý národ, je právem a povinností občanů takovou vládu svrhnout a vytvořit novou.
 
 Po roce 1989 si politici zprivatizovali stát a rozkradli majetek veřejnosti do rukou předem vybraných osob, rekrutujících se zejména z rodin prominentů minulého režimu. K tomu si připravili zákony vytvořené pod vlivem korupce v souladu s potřebami kriminálního podsvětí. Občané byli zbaveni svých práv a nový pseudodemokratický režim úspěšně navázal na předchozí zločinný a zavrženíhodný. Korupce byla od samého počátku postavena nad ústavu a zákony. Policie byla zbavena možnosti stíhat politické prominenty a podnikatele sofistikovanými zásahy ústavních orgánů...

Mám pocit že je už čas něco s tím udělat...   Slávek Popelka 

-------------------------------------------------------------------------------------

Švédský král a vláda odmítli návštěvu totalitní vlády ODS a TOP 09 . ČR je v rámci EU jediným neprávním státem , kde zločin a korupce proniká od vlády přes policii a soudy až do médií ! Švédsko se distancuje od současné české vlády až do její demise a vyšetření zpronevěry 500 MILIARD KČ , které ODS a TOP 09 rozkradli z dotací EU . FCB dnes

Náš velmi drahý prezident
autor: Slávek Popelka


Dalším z celé řady prvenství, kterými se může chlubit náš národ je i to, že máme nejdražšího prezidenta na světě. Jak je to myšleno? Ukažme si to na jednom příkladu.
Představte si, že žijete v 19. století a že jste zdědili mlýn. Sice trochu omšelý a maličko zchátralý, ale jinak vcelku dobře fungující, zavedený a vydělávající peníze. Ten mlýn jste svěřili správci, aby ho nechal opravit a jeho část, kterou nemíníte využívat, prodal. Správce to po několika letech udělá a vy se těšíte na naditý měšec, které dostanete. Jaké je ale vaše překvapení, když zjistíte, že částka za opravu je mnohem vyšší než ta, za kterou povedený správce prodal celý mlýn! A tak nemáte vůbec nic a navíc jste povinni splácet vysoký dluh.
A teď si představte, že ten správce se navíc nadouvá a všude vykládá, jak celou věc dobře provedl a zorganizoval a požaduje, aby kvůli svým zásluhám a schopnostem mohl nastoupit na ještě vyšší místo. Nemožné?
Když se přijedete podívat do mlýna, který ještě před nedávnem byl váš, zjistíte, že v něm za pár krejcarů do úmoru dřou nádeníci z okolních vesnic a tučný zahraniční majitel, pokud se zrovna neobveseluje s chudými dívkami z okolí, počítá vydělané stříbrňáky, které pak v truhlách převáží do ciziny.
To je zhruba obraz toho, co Václav Klaus provedl s naší ekonomikou. Nechal hluboko pod cenou rozprodat či rozkrást téměř vše, co v naší zemi mělo nějakou cenu. Především díky němu máme dnes obrovský dluh, který budou těžce splácet celé generace našich potomků. Jen částka za špatný koncept ekonomické reformy dosahuje 600 miliard korun. Náklady za ušlé příležitosti jsou obdobné. Ztráty způsobené několikanásobným podhodnocením koruny vůči světovým měnám, ke kterému došlo brzy po změně režimu a které prosadil Klaus, jdou rovněž do stovek miliard.
Václav Klaus byl také tím, kdo podporoval pochybné privatizátory (často z řad bývalých veksláků nebo polopodsvětí) , kdo zdržoval a všemožně oslaboval právníky, státní správu a kriminalisty, kteří se proces divoké privatizace pokoušeli udržet v rámci zákona. On byl tím, kdo na vývěsní štít privatizace připnul motto: „Neznám špinavé peníze“ a výrok o údajné kriminalizaci podnikání.
Dalo by se ještě pokračovat o nesmyslně vysokých úrocích za půjčky pro začínající podnikatele, které na straně jedné zapříčinily tisíce osobních tragédii a na straně druhé nastartovaly proces nesplácení bankovních úvěrů a následně řetězové krachy bank, o zbytečném opuštění východních trhů, na které se dnes jen s obtížemi dostáváme zpět, o vytvoření podmínek pro nelegální zisky (topné oleje atd.).
Pokud by V. Klaus byl agentem zahraničních tajných služeb s úkolem předat nejrozvinutější ekonomiku bývalého východního bloku do cizích rukou, pak by svůj úkol splnil dokonale. Pokud ne, pak je to diletant, který pokazil co se pokazit dalo.
Nebýt povinné úcty k úřadu prezidenta, skoro by se mi chtělo nahlas zakřičet: „Klausi, Klausi, vždyť ty patříš do basy“.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kdo je Martin Kuba z ODS?
Před rokem jsem psal do diskusí na iDnes o Ráthově korupci a vybírání největších úplatků,
odměnou mi bylo smazání účtu. Doufám, že nedopadnu podobně s lumpem, který se nám
vyklubal v ODS: Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu, nyní už superministr hospodářství.
Kuba je dnes nejvíce protěžovaný politik ODS Václavem Kalusem, který usiluje o to, aby se stal
předsedou ODS. Kuba je označován za loutku jihočeského mafiána zvaného baron z Hluboké,
Pavla Dlouhého (důvěrníka StB, v devadesátých letech člena dozorčí rady Pozemkového fondu ČR
a manžela geniální manželky, která si vydělala za 4 roky 45 milionů korun ač je v domácnosti). O
Dlouhém se říká, že na co potřebovali Schwarzenbergové několik staletí, získal on za dvě desetiletí!
Kdo je Martin Kuba
Strůjce koalice s ČSSD. V tehdejší krajské radě získal místo prvního náměstka (vícehejtmana)
odpovědného za čerpání peněz z evropských fondů. Výsledek je dotační tunel za 3,3 miliardy.
Další funkcí pana Kuby byla doprava. A jak to dopadlo? Na podzim roku 2011 zabavila policie
počítače odboru dopravy pod vedením pana Kuby z důvodů vyšetřování rozsáhlých podvodů se
státními zakázkami. Pověstná se stala Kubova losovačka, kde se podvádělo jak to jen šlo.
Kuba se po volbách ocitl na čtvrtém nevolitelném místě do zastupitelstva Českých Budějovic. Poté
se stala nevídaná věc, tři zastupitelé z ODS před ním spontánně rezignovali a Kuba se tak mohl stát
zastupitelem. Po této prasárně začínají členové masivně opouštět ODS. Logickým vyústěním by
bylo odvolání takového předsedy, kterému odchází velká část členů. Naopak, na konci roku 2011 je
dokonce jmenován ministrem i přesto, že několik měsíců předtím se premiér Nečas vyjádřil tak, že
jeho kandidatura je nepřijatelná vzhledem k napojení na jihočeské kmotry.
Po odstoupení celé buňky ODS z Písecka uvedli její členové tento důvod: „Kvůli kmotrovským
praktikám, kvůli podvodům s dotacemi z EU ve prospěch kmotrů, kvůli arogantnímu vystupování a
kvůli nedemokratickým postupům Martina Kuby!“
Na protest se jmenováním Kuby do čela resortu odchází z ODS dva dlouholetí členové: Martin
Doktor a Radek Houska, podle jejich slov: „Kmotři si dělají, co chtějí, nezáleží na tom, kdo sedí v
Praze.“
Na několik dotazů MF Dnes odmítl zveřejnit svůj majetek. V oznámení o činnostech za rok 2010 o
střetu zájmů neuvedl, že byl jednatelem společnosti Fruit Frog.
Dříve také podivně „podnikal“.
Lákal lidi do firmy s názvem PSM.
Byla to pyramidová hra, říká se
tomu také letadlo. Řada důvěřivců
díky tomu přišla o všechny peníze.
Kuba představuje reálnou hrozbu
v boji s korupcí a pro demokratické
hodnoty.
Favorit Václava Klause
Jakmile někoho podporuje Václav
Klaus můžeme si být jisti na 99 %,
že je to gauner.V současnosti se
jedná například o Pavla Béma,
Jihočeští kmotři. (vlevo mafián Dlouhý)
kterého si Klaus připravoval pro převzetí prezidentského úřadu, „ale ty odposlechy, které ničí
demokracii“, mu udělali čáru přes rozpočet nebo Tomáše Chalupu, který má v tichosti na
ministerstvu životního prostředí dokončit co Drobil nedokázal. Víte, že Pavel Bém, dnes opět člen
ODS, předkládal zákon o zákazu odposlechů poslanců a senátorů?
Slovníček výroků pana Kuby
stát nemá vařit pivo rozuměj chceme ukrást Budvar
zvyšme strategické zásoby ropy rozuměj zdražíme pohonné hmoty zavedením další daně
garantujme výkupní ceny z Temelína rozuměj budeme dotovat ČEZ z vašich daní
aukce na nové kmitočty musí být rychle rozuměj co nejrychleji, než z toho nebudeme nic mít
budeme dotovat tepelná čerpadla rozuměj peníze daňových poplatínků dáme ČEZu
rozdáme 1,3 miliardy novým firmám rozuměj rozdáme 1,3 miliardy spřízněným firmám
novelizace zákona o veřejných zakázkách je špatná rozuměj zhoršuje podmínky pro uplácení
...a mnoho dalších. Takto to dopadá, když neúspěšný a na pracovišti extrémně neoblíbený lékař dělá
ministra průmyslu.
Vzestup Kuby poškozuje ODS a napomáhá ke stále nižšímu zájmu voličů.
Shrnuto a podtrženo
Kuba zažívá „americký sen“, rok po vystudování VŠ v roce 2002 vstupuje r. 2003 do ODS, v roce
2006 se stal zastupitelem v Českých Budějovicích, v roce 2008 se stal předsedou jihočeské ODS,
v roce 2011 se stal ministrem. Reprezentuje mafiánské struktury jihočeské ODS. K druhým
arogantní, k pánům servilní sluha, jak typické pro tento typ lidí....
Za raketovou politickou kariérou stojí vždy velcí lumpové.
Petr Čech – blog.idnes.cz

Znát pravdu o minulosti svého národa

 

            Historii píší vítězové. My jsme byli v 17. století, vinou své nesvornosti poraženi, elita národa vybita či přinucena k emigraci a naše země byla na tři století ovládnuta svými sousedy. Už z této vcelku známé skutečnosti se dá vyvodit, že mnohé v naší minulosti bylo jinak než jak nám bylo a doposud je předkládáno a jak ke své vlastní škodě věříme i my.

            Domníváme se například, že jsme a vždy jsme byli malým, bezvýznamným národem, který byl ve srovnání se svými sousedy spíše na nižší úrovni. To je ale verze vítězů. Uveďme si zde některá fakta, která do tohoto obrazu příliš nezapadají.

            Československé legie jako jediné dokázaly úspěšně vzdorovat přesile bolševických armád a na několik let udržet pod kontrolou značnou část ruského území. Turci, kteří po půl tisíciletí smrtelně ohrožovali Evropu, byli zastaveni za významného přispění našeho národa, který po více jak 200 let nesl hlavní tíhu boje proti tureckému nebezpečí. V době husitských válek jsme dokázali zvítězit nad armádami celé Evropy a navzdory tehdy všemocné katolické církvi jsme se stali první protestantskou zemí. Za vlády císaře Karla IV. a některých Přemyslovců patřilo české království mezi nejvýznamnější evropské státy a vícekrát se na našem území rozhodovalo o osudech Evropy. A ještě dříve, kam už národní povědomí téměř nedosahuje, za dob Velké Moravy a Sámovy říše jsme byli místní velmocí, která dokázala opakovaně rozdrtit největší vojenskou sílu tehdejší Evropy – armády Franků. Děsivá porážka, kterou Frankové utrpěli u Wogatisburgu a po které se půl století neodvážili vstoupit na slovanské území, nemohla být dílem nějakého malého, teprve před nedávnem se zde usídlivšího kmene. Tvrzení, že naši předkové osídlili toto území až v pátém století našeho letopočtu, v době stěhování národů, je verzí germánských dějepisců a je to pravda jen zčásti. V pátém století do střední Evropy dorazily bojovné kmeny Čechů a Polanů, které později sehrály významnou roli při zadržování germánského náporu. První, mnohem početnější vlna slovanského osídlení však proběhla už před rokem 1000 př. n. l. Tento přátelský, mírumilovný lid vykácel pralesy, vysušil močály a proměnil je v úrodná pole a pastviny pro svá početná stáda. V průběhu staletí postavil množství osad, hradišť. Vždy s otevřenou náručí přijímal příchozí a vždy tvořil na našem území většinu (i v době příchodu Keltů a Germánů). Jeho sídla se rozkládala na území od Alp až k Černému moři, od Baltu až po Jadran. Dokladem toho, jak velká byla oblast osídlená našimi předky a dorozumívající se staroslověnštinou je i fakt, že křesťanští věrozvěstové Cyril a Metoděj, kteří přišli z oblasti dnešního Řecka, se bez potíží dorozuměli s místním obyvatelstvem.

            Původním náboženstvím tohoto národa byl bráhmanismus, z jehož bohů a bohyň časem povstal slovanský panteon v čele s Perunem. Naši předkové měli ve velké úctě stromy (lípy), studánky a prameny, věřili v existenci přírodních bytostí (víl, rusalek, skřítků atd.) s nimi spjatých. Prajazykem, kterým se dorozumívali před odchodem ze své dávné vlasti, ležící někde na území dnešního Iránu, byl sanskrt. Sanskrtská věta „Kavajó dhané lubjanti“, tj. Pěvci milují dary, vcelku jasně ukazuje na příbuznost se staroslověnštinou.

            Tento národ se po dlouhou dobu řídil příkazy svých náboženských textů, z nichž jeden z hlavních byl Ahinsa (nenásilí, neubližování). V důsledku toho se stával častým cílem agrese výbojných národů.

            Římany byl nazýván „Ethné megalá“ (převeliký národ). Existují o tom četné záznamy v římských letopisech a kronikách a byl oním národem, který zastavil římskou expanzi za Dunaj. Po dlouhou dobu nebyl centrálně řízen a vojensky organizován a jsa napaden, bránil se udatně, ale nevojensky. Teprve po pádu Říma, pod narůstajícím tlakem Franků (slovo Frank vzniklo od staroslověnského wranken, tj. vrahové) vytvořil centrálně řízené státní útvary (Sámova říše a Velká Morava). Jejich vyspělost dokumentují i dochované zápisky arabských kupců z 9. stol., kteří přestože procestovali celý tehdy známý svět včetně byzantských velkoměst, stanuli v úžasu před sídlem krále Svatopluka a nazvali ho „Doposud nikdy nevídaným hradem“.

            Skutečnost, že tak málo víme o Velké Moravě i o tom, co bylo předtím, má několik příčin. Jednou z nich je i stavební materiál používaný našimi předky. Většinu svých staveb vytvořili ze dřeva, kterého bylo na našem území vždy nadbytek, a z cihel z nepálené hlíny.     I vlivem této skutečnosti byl rozsah zkázy způsobený Maďary po pádu Velké Moravy obrovský. Popelem lehla většina sídel, hradišť, chrámů a spolu s nimi i vše ostatní. Další příčinou je nezájem vládců nástupnických států o pravdivou interpretaci minulosti.   A tak dnes víme o Velké Moravě méně než o vzdálených říších zaniklých před mnoha tisíci lety.

Po pádu Velké Moravy vojsko českého knížete obsadilo malou část území zaniklé říše. Zbytek byl postupně poněmčen, pomaďarštěn, popolštěn, porumunštěn… Je doložitelné, že ještě za vlády Karla IV. existovala na severozápadě od našich hranic dvě slovanská knížetství (Horní a Dolní Lužice), že přinejmenším polovina dnešního Rakouska, které ve středověku patřilo k zemím koruny české, mluvila slovansky, že i části Bavorska byly v té době ještě obývány Slovany. Také na území dnešního Maďarska, přes tvrdou maďarizaci, existovaly ještě v 19.    a ve větší míře v 18. stol. slovansky mluvící vesnice.

            Maďaři, když se s dovolením vládců Velké Moravy usídlili v Panonii, byli kočovným mongolským kmenem. Od svých hostitelů se naučili řemeslům, zemědělství i všemu ostatnímu. Odvděčili se tím, že když většina bojeschopných mužů hájila západní hranice před dalším nájezdem Franků, vpadli svým hostitelům do zad a tím způsobili zánik říše. To, že dnes vypadají jako Evropané a ne jako Mongolové, je díky skutečnosti, že do sebe v průběhu staletí přijali většinu slovanských genů (dnes mají Maďaři 70 – 80% slovanské krve).

            Morava si po dlouhou dobu udržovala, vedle značné míry samostatnosti, i jazykovou, zvykovou a povahovou odlišnost od Čech, která je znatelná ještě i dnes. Jazyk Moravanů   a Slováků si byl po dlouhou dobu velmi blízký, protože vycházel ze společného základu – staroslověnštiny. Staročeština zase měla mnohé společné rysy se staropolštinou.

Dnes už jen málo z nás ví, že jsme spolu se Slovinci, Slováky, Slezany (i polskými) jedním z posledních zbytků kdysi velikého, vyspělého, bohatého národa. To, co se dělo po dlouhá staletí, kdy nám přicházející cizáci brali náš majetek, půdu, ženy, se v moderní obdobě děje     i dnes. Našemu národu dokonce hrozí, že klesne na ještě nižší úroveň, než je úroveň někdejších agresorů, kteří ho o tolik připravili.

            Po roce 1989 jsme se důvěřivě otevřeli světu. Dravé a bezohledné zahraniční firmy, banky i jednotlivci, jejichž hlavním cílem bylo urvat co nejvíc, se vrhli na naši zemi. Tehdejší političtí vůdci jim v tom nejenže nebránili, ale dokonce je povzbuzovali (V. Klaus: „Jen víc takových Kožených“) a asistovali jim.

            Výsledek je pro nás téměř tragický. Žijeme v zemi, kde nám toho už moc nepatří. Stát, přestože v krátké době rozprodal většinu majetku, má obrovský dluh. Je nám předkládána úpadková kultura a vnucován konzumní styl života spojený s rychlým zadlužováním rodin. Lichva a prostituce už začínají být prezentovány jako normální způsob podnikání. Vychytralost už má přednost před poctivostí, překupnictví před pracovitostí.

Kdo zastaví tento úpadek?

Duše národa volá o pomoc. Nenechme ji zahynout.

 

Slávek Popelka

 

 

 

Provolání k národu 

 Po listopadu 1989 jsme se plni nadějí dívali do budoucnosti, věřili jsme v lepší budoucnost svou i našich dětí. Po dvou desetiletích, které od té doby uplynuly, zde stojí náš národ ožebračený,zadlužený, morálně zdevastovaný. Ty země, které jsme po pádu komunismu začali považovat za přátele a vzor a o kterých jsme se domnívali, že nám pomohou k prosperitě, svobodě a lepšímu životu, však zřejmě měly jiné cíle. Potřebovaly najít nová odbytiště pro své výrobky. Chtěly získat levnou, disciplinovanou a  kvalifikovanou pracovní sílu pro své pobočky. Toužily po tom zničit nebezpečnou konkurenci našich podniků, hlavně strojírenských a zbrojařských a prosperujícího zemědělství. /nepodporujeme výrobu zbraní, ale tyto podniky šlo přetransformovat na jiný typ výroby/.
 Dnes jsou tři čtvrtiny velkých firem v ČR v rukou cizinců. Patří jim banky, pojišťovny a mnohá další, pro chod státu životně důležitá odvětví. Dokonce jim patří i významná část sdělovacích prostředků. Cizinci jsou dnes už majiteli mnoha tisíců hektarů naší půdy .
Mnohá unijní direktiva a kvóty, pro naši zemi extrémně nevýhodně vyjednané, brzdí chod většiny, často z posledních sil fungujících odvětví naší ekonomiky.
Začíná být zřejmé, že náš národ je už poněkolikáté ve své dlouhé a pohnuté historii vystaven pokusu o ovládnutí a pravděpodobně i snahám o jeho postupnou likvidaci.

 Země je rozprodaná, těžce zadlužená. K státnímu dluhu ještě přistupuje zadluženost firem, měst a obcí i našich domácností. Ty samotné dluží bankám více jak bilion korun.
Situace začíná být kritická, je nutno co nejdříve hledat a přijmout řešení, která by tento nepříznivý stav obrátila.

 Přestaňme kupovat zboží cizího původu, především ze států, které se na devastaci naší ekonomiky nejvíce podílely/ které to jsou ponechávám vašemu posouzení/. Dávejme tam, kde je to jen trochu možné, přednost našim výrobkům. Pomozme tím posílit národní sebevědomí, zkusme zachytit dobrý pocit z toho, že jsme něco udělali pro rozvoj své země.
 Je nutno začít se bránit těm unijním předpisům a direktivám, které jsou v rozporu se zdravým rozumem /např. zákaz pěstování a používání léčivých bylin/ a těm, které jsou pro naši zemi extrémně nevýhodné.
 Je nezbytné začít uvažovat a jednat i o takovém zásadním kroku, jako je vystoupení z EU a požadavku náhrady škody za likvidaci značné části naší ekonomiky.
 Z vedení státu je nutno co nejdříve odstranit ty politiky, kteří mají největší podíl zodpovědnosti za výprodej národního bohatství a na úpadku našeho národa. /Asi bude nutno vyměnit 95 % z nich/. Dále je nezbytné začít postupně obnovovat soběstačnost naší země v produkci potravin,  začít v našich podnicích znovu vyrábět to zboží, které jsme schopni vyrobit ve srovnatelné kvalitě a cenách v porovnání se zahraniční produkcí. Bude nezbytné provést i některé další  kroky, které budou v našich textech popsány později.
Náš národ byl už vícekrát vystaven snahám o likvidaci jeho národní svébytnosti.
Vždy odolal. Tentokrát je tato snaha o to nebezpečnější, že je prováděna postupně, skrytě a za pomoci domácích zaprodanců.

Věřím v tento národ, v jeho velkou vnitřní sílu a moudrost. Věřím tomu, že se těmto snahám i tentokrát dokáže postavit a ubránit se jim.

Přeji této zemi i vám vše dobré

Slávek Popelka

 

Již po třetí v řadě hází Kalousek záchranné lano státní kase, neboť je opět beznadějně
prázdná.
Tentokrát ale svoji lišáckou smyčku, již podruhé zacílenou na spořivého a důvěřivého
občana, naaranžoval Kalousek jako pestrobarevnou mašličku na vánoční „dáreček“, a tak
chce občana přimět, aby se nad pravou podstatou dluhopisu moc nezamýšlel. Dáreček od
všehoschopného, všemi mastmi mazaného, ministra financí, kterému se za dobu svého
ministrování podařilo vymést státní kasu tak důkladně, že mu již nic jiného, než se pokusit
nalákat národ na koupi vlastního dluhu, nezbývá….
Hlavním důvodem pro vydávání dalších, nic neřešících, státních dluhopisů je to, že je se svým
opakujícím se deficitním návrhem státního rozpočtu již v koncích.
Pokud se Kalouskovi podaří přesvědčit část naivně důvěřivých občanů o tom, že stát je solventní (a
tudíž koupí dluhopisu investovat do vlastního dluhu je vlastně velice výhodné), co se stane dál, až se
tyto prostředky opět, a to již poněkolikáté, spotřebují na pokrytí vyšších výdajů, než státní ekonomika
stačí vyprodukovat? Kde vezme stát další a další prostředky na úhradu neúměrné spotřeby přebujelé
parazitující státní byrokracie, na nákupy vojenských nesmyslů, na církevní restituce které 80 % národa
odmítá a na předražené stavební investice? Kde vezme další finance na obsluhu gigantického státního
dluhu, který politici napříč všemi parlamentními stranami, včetně jeho samotného, napráskali?
A tak náš velectěný ministr sáhne po triku zvaném dluhopis, který jen prohloubí už tak propastnou
dluhovou díru, a ještě přinutí zaplatit úrok i ty, co si dluhopisy nekoupili, těm, co si je koupili.
Zaplatit dluh dluhem ale přece není řešením!
Zdánlivou nelogičnost Kalouskova snažení (jelikož on samozřejmě velice dobře ví, co je jeho cílem)
vystihla dobře moje žena, poté, co si nechala vysvětlit podstatu stáních dluhopisů. Její závěr
zněl: Nějak pořád nechápu, proč si někdo chce koupit státní dluhy, to přece nedává žádný
smysl. Vážení je to náš dluh, který si kupujeme a domníváme se, že je to chytré řešení, jak vydělat
nebo alespoň jak udržet stejnou hodnotu svých úspor. Jenže občan by neměl zapomínat, že i on je
(většinou) plátcem daní, takže ve své podstatě se i on podílí na penězích, které bude inkasovat od
státu. A pokud si odečte tento svůj podíl na dani, tak teprve toto výsledné číslo bude jeho pravdivým
výnosem. Paradoxem této nesmyslné a hloupé transakce je skutečnost, že si část očekávaného příjmu
zaplatí důvěřivý občan sobě samému.
Pokud se ti, co si dluhopisy koupí, domnívají, že jejich peníze, které svěřili do svědomité péče
hospodáře Kalouska, budou použity na smysluplné hospodaření státu, tak se mýlí. Tyto peníze jdou na
úhradu státního dluhu, který se vyšplhal do výše 1,7 bilionů Kč. A protože je celý státní roční rozpočet
ČR jen pouhých 1,16 biliónů Kč, a i tento rok skončí stát opět ve stomiliardové ztrátě, je nadmíru jasné,
že současná ekonomická a politická garnitura naší země nezná řešení tohoto problému. Dluhopisy
sou asný problém jen oddálí a také prohloubí, nikoli vy eší. A o to z ejm Kalouskovi č ř ř ě ve skutečnosti
jde. Udržet se co nejdéle u koryta a co bude následovat poté, to už mu bude jedno. V tuto chvíli
Kalousek straší možným snížením ratingu ČR, nicméně již neříká, že právě on sám je příčinou možné
ztráty ekonomické stability. Jde o jeho starou taktiku, jak svést odpovědnost na druhé. Dělá to takto
vždy, aby se vyhnul své vlastní odpovědnosti. Zloděj křičí: Chyťte zloděje!
Hlavní problém spočívá v kruté realitě nesmyslných státních výdajů
Víte, kolik nás ročně stojí…?
• hlava státu (s celou svou kanceláří), která si své nemalé příjmy pro jistotu vylepšuje kradením
protokolárních per- 329 258 000 Kč
• poslanci, kteří dokážou schválit roční schodek státního rozpočtu ve výši 100 miliard - 1 068 069
000Kč
• senát, který nemá žádné pravomoci a je jen odkladištěm vysloužilých politiků- 519 070 000 Kč
• úřad vlády, kde se za dva roky vymění deset neschopných nebo zkorumpovaných ministrů a
nestydí se stále nazývat vládou rozpočtově odpovědnou - 676 364 000 Kč
• bezpečnostní informační služba BIS, jejímiž závěry se nikdo neřídí, i když její zprávy upozorňují na
prorůstání mafie do státních struktur - 1 105 028 000 Kč
• Ministerstvo zahraničí v čele s ministrem, který trpí spavou nemocí a spí téměř vždy a všude- 5
690 938 000 Kč
• Ministerstvo obrany se všemi těmi Pandury, transportními letadly CASA, Gripeny, modernizovanými
tanky, kulomety, nefunkčními padáky, válkou v Afganistánu atd. Podle výdajů to vypadá, že se ČR
chystá na třetí světovou, jedná se o částku 42 041 500 000 Kč
• utajování informací národním bezpečnostním úřadem (NBÚ), který nás chrání před tím, abychom
se něco náhodou nedozvěděli - 234 764 000 Kč
• ombudsman- ochránce veřejných práv suplující nefunkční soudnictví a nemá téměř žádné
pravomoci k sjednání nápravy- 92 401 000 Kč
• Ministerstvo financí hospodařící tak, že by každý jiný ekonomický subjekt zkrachoval po prvním
roce své působnosti- 14 512 394 000 Kč
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, které není schopno nalézt cestu na podporu tvorby nových
pracovních míst a diskriminuje ty, kdo chtějí pracovat, na rozdíl od těch, kteří nikdy nepracovali a
pracovat prostě nebudou- 501 051 468 000 Kč
• „slídivé“ Vnitro (MVČR)- 50 807 775 000 Kč
• kotrmelce Ministerstva životního prostředí, kde se jednou podporují obnovitelné zdroje, podruhé
zase nové bloky jaderné elektrárny - 10 045 451 000 Kč
• Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), kterému je jedno, že je venkov diskriminován a že se
vylidňuje-27 676 144 000 Kč
• Grantová agentura, která sama odčerpá na vlastní provoz velkou část rozdělovaných prostředků- 3
023 794 000 Kč
• Ministerstvo pr myslu a obchodu (MPO), jež není schopno p edložit smysluplná ů ř prorůstová řešení
a jeho vysoký rozpočet se zcela míjí pozitivním hospodářským účinkem, neboť umí podporovat
převážně zahraniční kapitál a na české firmy kašle- 25 247 561 000 Kč
• Ministerstvo dopravy s jeho předraženými prolobovanými nekvalitními dálnicemi - 38 374 520
000 Kč
• Český telekomunikační úřad- co za naše nemalé peníze zajistí občanům? Zatím to je zejména
rušení pošt a jedny z nejvyšších poplatků operátorům v Evropě- 629 055 000 Kč
• Ministerstvo zemědělství, snažící se o alespoň částečné pokrytí pokřivených cen dotovaných
potravin v zahraničí. Přitom ale nebylo a není schopno pro ČR v Bruselu prosadit rovné podmínky
v přidělování dotací- 48 047 003 000 Kč
• Ministerstvo školství a mládeže, když úroveň vzdělání rapidně klesá s narůstajícím počtem škol,
které produkují vysokoškoláky (mnohdy i s koupeným diplomem) a středoškoláky, pro které ale
společnost nemá uplatnění. Na druhou stranu učňovské obory, které ve společnosti zoufale chybí,
zanikají- 135 405 904 000 Kč
• Ministerstvo kultury, které navzdory 80% populace země usiluje o prosazení církevních restitucí - 8
198 601 000 Kč
• Ministerstvo zdravotnictví, které nečinně přihlíží tomu, jak drtivá většina lékařských odborníků
provozuje mimo své zaměstnání ještě svoje soukromé ordinace, a s jehož souhlasem stát platí
nemocnicím náklady na lůžka, na kterých ale nikdo neleží atd.- 6 474 613 000 Kč
• Ministerstvo spravedlnosti, které není schopno zajistit průchod spravedlnosti a právu. Došlo to tak
daleko, že se hovoří o tom, že se musí právo vymáhat. Takže občané zaplatí 20 154 872 000 Kč a
dočkají se leda tak „dobře fungujícího“ systému exekucí na občany, jejichž počet dosáhl milionové
hranice, práva však nikoli. Naše exekutiva zavře chlapa, který na plakát přimaluje tykadla, ale ti, co
prohospodaří a rozkradou miliardy (např. brněnský Justiční palác), se nedotčeni natřásají v médiích
před celým národem každý den.
• Úřad pro ochranu osobních údajů, když paradoxně DIČ u fyzických osob je povinným údajem, který
odpovídá rodnému číslu- 144 535 000 Kč
• Úřad průmyslového vlastnictví, když např. Čína okopíruje vše, co si zamane, úřad nekoná a je mu
to v podstatě jedno - 167 400 000 Kč
• Statistický úřad- co prospěšného poskytne občanům za téměř jednu miliardu ročně? 970 997
000 Kč
• Český úřad zeměměřičský a katastrální, i přes to, že každý úkon, který občan po této instituci
požaduje, musí draze zaplatit - 2 660 828 000 Kč
• Český báňský úřad- 125 073 000 Kč ročně, a přitom je většina dolů zavřená.
• Energetický regulační úřad (ERÚ), který vysloveně lže, když jeho představitelé tvrdí, že pár
větrných elektráren, které ČR má, přivodí energetické soustavě black-out, ale u fotovoltaiky to jaksi
neplatí… -189 058 000 Kč
• Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), když se jedná o oblast práva, která spadá zcela
do kompetence soudů - 144 712 000 Kč
• Ústav pro studium totalitních režimů- 21 let po pádu komunizmu, jenž připomíná spíše „trafiku“,
než smysluplný úřad - 151 414 000 Kč
• Ústavní soud- 15 soudců se snaží hájit výklad ústavy před zákonodárci, tedy mocí zákonodárnou,
ale i před samým presidentem, tedy mocí výkonnou. Zdá se vám normální, že zákonodárci neznají
Ústavu a že se ji snaží nerespektovat a obcházet? Nebo je to tak, že naše Ústava je nejasná,
dvojsmyslná a je t eba dalšího ú adu, který musí její obsah ř ř národu vysvětlovat? 152 552 000, Kč
• Akademie věd České republiky, kde pracuje 6 400 akademiků, kteří nejsou placeni za výsledky své
práce, ale za to, že jsou součástí Akademie věd. Statistiky ale jasně říkají, že většina těch
největších objevů nebyla objevena v laboratořích státních institucí, ale v garážích geniálních
amatérů. 4 668 406 000 Kč
• „hluchá“ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která nechala 20 let řvát zesílenou reklamu
z televize a neudělala nic pro to, aby toto nehorázné svinstvo zakázala- 52 811 000 Kč
• Správa státních hmotných rezerv - 2 003 841 000 Kč
• Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který nás má ochraňovat před případnou jadernou havárií (ke
které ale může opravdu dojít, samotná existence úřadu je toho důkazem). Po neblahých
zkušenostech ze světa např. Němci z této oblasti zcela ustupují. Jen naše vláda, ač elektrické
energie máme zjevně nadbytek, neboť ji horem spodem vyvážíme, se hrne do výstavby dalších
jaderných bloků. Vůbec jí nevadí, že státní kasa je prázdná, zřejmě proto, že jim záleží na té jejich
vlastní kasičce, kterou potřebují na poslední chvíli naplnit, než jejich politická kariéra zmizí v
propadlišti dějin- 353 725 000 Kč
• Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která má být hlídacím psem poctivosti policie,
celníků, státních úředníků a vězeňské služby. Jakou činnost vyvíjel tento orgán po dobu 20ti let
v oblasti výroby a distribuce pančovaného alkoholu? Jak je možné, že ve věznicích jsou drogy? Jak
je možné, že se vynořuje celá řada kauz, kdy politici kradou, a ve většině případů se nic
neděje?- 179 699 000 Kč
• Technologická agentura České republiky (TAČR), kde přidělování dotací neprobíhá vždy podle
pravidel fair play, ale spíš podle barvy stranické legitimace nebo toho, s kým kdo kamarádí - 2
170 206 000 Kč
• Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který má vykonávat kontrolu a dohled nad státním majetkem. Co
tento úřad, proboha, celých dvacet let dělal, že dopustil, aby se kradlo na všech úrovních a že
nechal zadlužit stát dluhem 1,7 biliónu korun?- 505 019 000 Kč
Při pohledu na tabulku státních výdajů pochopí i laik, že naši politici jsou banda bezohledných
hlupáků, kterým je zcela jedno, jak hospodaří. Jednoduše řečeno, z cizího krev neteče.
č. kap.kapitola
SR 2012
po vázání výdajů
v tis. Kč
301 Kancelář prezidenta republiky 329 258
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 068 069
303 Senát Parlamentu 519 070
304 Úřad vlády České republiky 676 364
305 Bezpečnostní informační služba 1 105 028
306 Ministerstvo zahraničních věcí 5 690 938
307 Ministerstvo obrany 42 041 500
308 Národní bezpečnostní úřad 234 764
309 Kancelář veřejného ochránce práv 92 401
312 Ministerstvo financí 14 512 394
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 501 051 468
314 Ministerstvo vnitra 50 807 775
315 Ministerstvo životního prostředí 10 045 451
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 27 676 144
321 Grantová agentura České republiky 3 023 794
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 25 247 561
327 Ministerstvo dopravy 38 374 520
328 Český telekomunikační úřad 629 055
329 Ministerstvo zemědělství 48 047 003
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 135 405 904
334 Ministerstvo kultury 8 198 601
335 Ministerstvo zdravotnictví 6 474 613
336 Ministerstvo spravedlnosti 20 154 872
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 144 535
344 Úřad průmyslového vlastnictví 167 400
345 Český statistický úřad 970 997
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 2 660 828
348 Český báňský úřad 125 073
349 Energetický regulační úřad 189 058
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 144 712
355 Ústav pro studium totalitních režimů 151 414
358 Ústavní soud 152 552
361 Akademie věd České republiky 4 668 406
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 52 811
374 Správa státních hmotných rezerv 2 003 841
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 353 725
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 179 699
377 Technologická agentura České republiky 2 170 206
381 Nejvyšší kontrolní úřad 505 019
396 Státní dluh 73 706 488
397 Operace státních finančních aktiv 2 390 064
398 Všeobecná pokladní správa 133 957 403
Celkem 1 166 100 778
Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpo et; odd. 111 - Souhrnné rozpo tové vztahy; č č TABULKA - Výdaje
státního rozpočtu na rok 2012
- vázání dle usn.vl. 178/2012; publikováno 29.03.2012;
Ještě se někdo podivuje, proč je státní kasa prázdná a proč je naše země zadlužená tak, že nejsme
schopni dluh splácet?
Pokud se na státní strukturu podíváme ve vztahu k plnění zákonných povinností, a z toho odvodíme
výsledek hospodaření státu jako celku, dostaneme ucelený obraz toho, co je současný politický
establišment schopen své vlastní zemi provést. Schválení dalšího razantního navýšení daní a
církevních restitucí, čehož je naprostá většina národa nedobrovolným svědkem, je důkazem totální
neschopnosti vládnout. Cesta k celospolečenské prosperitě nevede přes vysoké daně, ale přes nízké
daně na krytí nízkých nákladů. Vše je důsledek nedokonalých a selhávajících demokratických
procesů, které darebáci vždy zneužijí ve svůj vlastní prospěch. V období uplynulých dvaceti let došlo ke
značné centralizaci, tj. cílenému přesunu moci směrem k centru vládnutí, s cílem oslabit rozhodovací
procesy samosprávných územních celků, tj. místních samospráv. A na všech úrovních vznikla
gigantická armáda byrokratů hladových po penězích a moci, kterou nelze uživit. Hlavním důvodem
tohoto nezdravého procesu, potlačujícího základy demokracie, jsou peníze, nad kterými chce mít
každá mocenská struktura absolutní moc, aby ji mohla posléze zneužít pro vlastní záměry, bez ohledu
na potřeby celé společnosti.
Cesta k narovnání výše uvedeného je jediná. Je třeba zrušit instituce a úřady, které odebraly
přirozené pravomoci místní samosprávě, tak, aby se tyto procesy vrátily tam, kam přirozeně
patří. Budou-li sem ztracené pravomoci navráceny, potom se v oblastech samorozhodování již
nikdy nemůže dít to, co páše současný establišment. Dalším nezbytným krokem k nápravě
je uzákonění trestněprávní, občanskoprávní a hmotné zodpovědnosti všech veřejných činitelů,
po které národ volá.
http://www.verejnydluh.cz/
Pod tíhou rostoucího dluhu ČR a postupného upadání do nesplatitelné dluhové propasti a nestability je
finanční kapitál občanů se stále větší intenzitou ukládán do zemí, které jsou v této oblasti naopak
stabilní.
Důkazem mého tvrzení je například Řecko. Řekové nevěří v euro a houfně ukládají svůj kapitál do
švýcarských bank. A to samé se děje i u Čechů, kteří disponují dostatkem potřebných ekonomických
informací a kapitálem. Svoje úspory neukládají v ČR, ale tak, jak to činili již někteří naši prozíraví
předci. Mají je ve švýcarských bankách, neboť švýcarský frank je a vždy byl stabilní měnou, která
přežila všechny světové ekonomické otřesy, včetně obou světových válek a několika burzovních
kotrmelců. Jeden příklad za všechny. Můj dlouholetý kamarád prodává svoji úspěšnou firmu, neboť
nemá pokračovatele a sám odchází do zaslouženého důchodu. Říká: „Mám kupce, který mi za firmu
zaplatí 1.5 miliardy, ale v Česku nenechám ani korunu, vše uložím ve Švajcu a budu mít jistotu, že o
své peníze nepřijdu.“ Toto se děje i v ostatních oblastech, kdy občané nakupují v zahraničí kvalitnější a
levnější potraviny, oděvy ale i benzín a naftu. I toto je výsledek vlády tupounů.
A tak, vycházeje z tohoto poznání, zajímalo by mne, kde má svoje peníze uložené nejlepší evropský
ministr financí Kalousek a ostatní politi tí potentáti. č A kolik z našich politiků si, nebo své rodině, nadělí
pod stromeček české dluhy, pardon, dluhopisy.
Petr Havlíček

Vážení občané
V letošních krajských volbách získaly propadlé hlasy voličů vítězství ve 4 krajích, druhé místo získaly rovněž ve 4 krajích a 3 místo v ostatních 5 krajích. Tyto hlasy byly voličům zatím beztrestně ukradeny. 
Drzost s jakou kmotři kradou hlasy voličů a přidělují je, včetně příslušných financí za mandát lidem, které nikdo nevolil je neuvěřitelná. Jen exemplární tresty by mohly kmotry a s nimi spojené politiky udržet na uzdě. 
Konec rozkrádání a korupce musí předcházet zákaz rozkrádání hlasů voličů. Procentní hranice či finanční omezení ve volbách na jakékoliv úrovni je výsledek českého organizovaného zločinu v politice, řízeného kmotry. Bude věcí stran, jak naloží s hlasy svých voličů. Nezískají-li celý mandát bude na jejich dohodě, kdo je bude společně po volbách zastupovat. Změna volebních zákonů musí být provedena ještě současným parlamentem v rámci legislativní nouze jako příkaz občanů ČR realizovaný dnešní demonstrací. Potom musí být vypsány nové volby. Nesplní-li parlament tento požadavek, bude vhodné zahájit neomezenou generální stávku a trvalou blokádu centrálních orgánů. Nová vláda a nový parlament pak musí sladit naše zákony se zákony civilizovaného světa, například Švýcarska, včetně zavedení  přímé demokracie. Hlas voliče je hlas lidu a ten není možno beztrestně krást. Každý politik se musí trvale chvět strachem, že bude zákonnou obětí davu, bude-li občanům upírat svobodné volby a skutečnou demokracii.
Čeští občané byli polistopadovými politiky, povětšinou příslušníky stejných rodinných klanů, dovedně zbaveni občanských práv. Přesto nám denně masmédia servírují lži o svobodě a demokracii v ČR, zatímco jinde převažuje bída, nesvoboda a "z hladu tam jedí vlastní děti." Zavaleni nakradenými penězi z kapes daňových poplatníků politiky ani justici nezajímá, že je polovina českého národa pod exekucemi. Naopak ústavní orgány pomáhají k rozvoji lichvy, alkoholizmu, narkomanie, heren, hazardu, pornografie, prostituce atd. Jejich cílem je celkové znemravnění veřejnosti doprovázené postupným vyvlastněním českého národa.
Zkusme si dnes vzpomenout i na to, kdo řídil po roce 1989 bolševický privatizační puč. Kdo a s jakým cílem doživotně jmenoval a zakonzervoval ve funkcích komunistické soudce. Kdo ústavním orgánům souběžně zvýšil do maxima jejich moc a výsady. Proto se nemůžeme divit, že jsme tam, kde jsme a nadále trvá zločinecký režim pod rouškou demokracie. Připomeňme si dnes, kdo a proč tehdy vedl hlavní masivní politický a mediální útok proti ČSNS. Položme si otázku. Nebyla jedním z cílů polistopadové politiky postupná ekonomická a později i fyzická likvidace českého národa pomocí řízené demografické krize?
Dosavadní výsledky? Nezaměstnanost, masové exekuce, rozvrácené rodiny, stoupající počet sebevražd včetně dětských, exploze kriminality, bezdomovectví, žebrajících charit atd. Znění jejich zákonů tvořených pod velením kmotrů, to jsou otisky prstů zločinců. 
 

Zajímavé informace o našich politicích najdete na: (http://lacosanostra.webnode.cz/famiglia/)

 

Vážení přátelé všimněte si této zprávy

http://www.novinky.cz/ekonomika/282347-cesky-ekonom-v-mmf-razi-cestu-k-odbourani-dluhu-chce-zestatnit-penize.html

pokud se má globálně začít něco mněnit k lepšímu je tohle

ten zásadní první krok .

Přejďme si společně přát, ať se tak konečně stane .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Politici dělají všechno pro to, aby to bylo ještě horší, než to je." Erik Best

Každý den, po který současná politická reprezentace zústává u moci, stojí tuto zemi stovky milionů, možná i více. Napáchané škody se už přibližují hranici, kdy náprava bude téměř nemožná.

Jak se ukázalo, petice a shromáždění jsou našim mocným jen pro smích. Je nezbytné hledat účinější formy nátlaku, které by přiměly politiky a jejich pomahače /a také ty, co politiky řídí/ k odchodu z veřejného života.

                                                                                                                           Slávek Popelka


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dvanáctiletá Victoria Grant vysvětluje, proč její vlast Kanada a většina 
světa jsou v dluhu. Svůj projev přednesla 27. dubna 2012 ve Filadelfii na
konferenci Public Banking in America. Public Banking je vzdělávací organizace
hledající způsoby, jak nahradit dosavadní zkorumpovaný systém bankovnictví
veřejným systémem (web
http://www.publicbankinginstitute.org).
Svůj projev si Victoria připravila sama z vlastního zájmu jako školní
  referát, pak jej přednesla před 600 členy Rotary klubu, a byla pozvána, aby ho
  předneslai na konferenci Public Banking ...
Ve své pozoruhodné řeči řekla více, než by dokázal říci kterýkoli ze
současných politiků ...
  
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XUGEU-t-PkA

Soubory ke stažení

OznačeníVelikostDatum
TO na Necase.doc53,5 kB07.07.2012 20:35
TO na Kalouska.doc50,5 kB07.07.2012 20:35
 
© www.holesovskavyzvasp.cz - vytvořte si také své webové stránky