Login:
Heslo:
 
Navigace: Holešovská výzva > NAŠE CÍLE

NAŠE CÍLE

 Klikni na nadpis

Slávek Popelka: Je nezbytné navázat na tradice Československých legií

-------------------------------------------------------------------

 

Vrátit této zemi hrdost, prosperitu, svobodu. Obnovit náš průmysl, zemědělství, kvalitní školství, bezplatné zdravotnictví, Dám lidem práci a takový plat, aby z něho mohli normálně žít a ne jen přežívat. Vrátit do vlastnictví státu to co bylo ukradeno. Zabránit bankám v bezostyšném okrádání občanů, zavřít lichváře a další podvodníky parazitující na lidech kteří se dostali do finančních problémů. Přinutit politiky a kmotry aby prokázali původ svého majetku, nelegálně a v rozporu s dobrými mravy získaný majetek zestátnit a ještě mnoho dalšího co pomůže vrátit život obyvatel této země do normálního stavu... 

Očistit vedení policie, justice, státních úřadů a podniků od trafikantů,kmotrů, atp. dosazených stranickými sekretariáty,. Vrátit moc těm, kterým podle ústavy patří - to je lidem této země....

Kde na to vše vzít peníze? Kromě zabavení majetku politiků a kmotrů budeme požadovat, aby naší zemi Německo konečně zaplatilo válečné reparace. Tato částka postačí na rozběh ekonomiky a uhrazení státního dluhu..... Slávek Popelka  

-----------------------------------------------

 

 

 1. Vyhlášení nových předčasných voleb za nových podmínek
 2. Jmenování prozatímní občanské vlády
 3. Zavedení prvků přímé demokracie
 4. Zúžení parlamentu na 93 mandátů (zástupce krajů, okresů)
 5. Posílení pravomocí prezidenta za předpokladu, že bude odvolatelný referendem
 6. Zrušení imunity všech veřejných činitelů, vyjma na půdě parlamentu
 7. Inventarizace zákonů /zrušení zákonů nelegitimní vlády/ Chceme jednoduché, věcné a srozumitelné zákony pro všechny občany ČR
 8. Veřejné zakázky zahrnout pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu
 9. Zrušení zákona o exekucích v současném znění
 10. Zrušení přímých daní fyzických osob
 11. Vyrovnání výše daně z přidané hodnoty na 17%. Zavedení DPH pouze u konečného spotřebitele, bez zpětného zápočtu. Tak státní kasa obdrží veškeré DPH ze všech prodaných produktů v ČR. 
 12. V návaznosti na bod 11. Zavedení registračních pokladen a státní měsíční loterií účtů. Vznikne samospádová kontrola odvedení skutečného DPH do státní kasy, bez možnosti nelegálního výběru DPH .
 13. Zrušení akcií na doručitele
 14. Oddělení důchodů od státního rozpočtu a zajištění stabilního růstu fondu
 15. Zákaz lichvy v České republice
 16. Odchod soudců od 60 let do důchodu
 17. Zavést tříměsíční brannou povinnost
 18. Zrušení zákona o církevních restitucích
 19. Uzákonit okamžitý a definitivní zákaz dovozu a výroby geneticky modifikovaných potravin
 20. Obnovení ústavního práva na bezplatnou lékařskou péči občanů ČR
 21. Obnovit respektování a nezávislost všech orgánů činných v trestním řízení
 22. Znovu zavedení útvaru finanční policie zrušené Ivanem Langerem
 23. Zpětná inventarizace privatizace a klíčových kauz týkajících se národního majetku ČR
 24. Radikální omezení výdajů státu a konec porcování medvěda
 25. Skutečné posílení obranyschopnosti státu na základě doporučení armádních velitelů
 26. Ochrana platnosti Benešových dekretů
 27. Změna zahraniční politiky státu -  neutralita a zvážení vystoupení z NATO a EU
 28. Tlak na ČNB ke krytí České koruny komoditami a rozmělnění portfolia devizových rezerv
 29. Zvýšení počtů kontrolních pracovníků ČOI a posílení hygienické kontroly, především potravin
 30. Výkup soukromých majetkových podílů strategických podniků ČR jako jsou ČEZ a další, které mají přímý dopad na chod domácností v ČR a výrobu českých produktů
 31. Revokace rozhodnutí o rozšiřování stavby Temelína
 32. Obnova soběstačnosti státu zejména v produkci potravin a tradičních odvětvích průmyslu ČR
 33. Snížení nákladovosti energetických vstupů českým výrobcům pro zabezpečení a obnovení tuzemské výroby.
 34. Zpřísnění dozoru nad uplatňováním zákona o České televizi a o vyváženém zpravodajství, zejména nemystifikovat občany falešnou reklamou
 35. Obnovit kvalitu českého školství, umění a vědy
 36. Zavedení povinnosti prokázání majetku v trestně právním řízení a to od  r. 1989

Dále navrhujeme:

1.V soudních dvorech přednostně používat přirozeného práva, které je nadřazeno nad všechny zákony a  to zejména v případě, když se nedopatřením či jiným omylem dostane do oběhu nedokonalý zákon směřující proti důstojnému životu občanů ČR, nebo zákon, který může mít za následek zhroucení hospodářství a ekonomiky či následek porušení celistvosti území ČR .

 

2.Nahradit volnou soutěž politických stran volnou soutěží jednotlivců /odborníků/ s osobní odpovědností, odvolatelností, bez imunity. Za svá rozhodnutí  týkající se osudu naší země musí nést každá vláda ČR vůči národu odpovědnost, aby  v budoucnu nedošlo k dalším chybám

 

3.Přijmout vyvolatelné, všeobecné a závazné referendum, které umožní  vyslovení  nedůvěry vládě i parlamentu s jejich okamžitým odvoláním.

 

4.Vyrovnaný státní rozpočet

 

 

 

 
© www.holesovskavyzvasp.cz - vytvořte si také své webové stránky