Login:
Heslo:
 

Úvodní stránka

Zastropované ceny elektřiny
Francie................... 1.10 Kč za Kwh
Slovensko.............. 1.50
Rakousko............... 2.50
ČR.............................  6.00
Někdo zřejmě chce zničit naši zemi......... Nebo si z nás dělají legraci
                                                     Slávek Popelka 
Jak se zbavit EU
 
Video demonstrace 28.9. 2022 Praha Václavské náměstí od 14.00  Přehrát / Stáhnout
 
 
Fialova vláda předala v noci na pátek Ukrajině 22 cisteren nafty a benzínu v hodnotě
30 milionů korun.
Celkem už premiér Fiala daroval Ukrajině 1 bilion 25 milionů korun.
---------------------

Doba Fialovy  vlády se chýlí ke konci. Pokud nepodá demisi nejpozději do 25. září,
donutí ho k tomu další připravované demonstrace a nátlakové akce.
K nim zřejmě bude patřit i blokáda Úřadu vlády podobně jak to dělala Holešovská výzva před odstraněním Petra Nečase.                               Slávek Popelka
 
 Je čas na generální stávku!
 
 
v mnoha ohledech aktuální video
  

  


 
 Náš národ už mnohokrát v minulosti dokázal neuvěřitelné věci.

 Zde je několik příkladů z různých období. Husité se postavili tehdy všemocné katolické církvi a porazili   a zahnali na útěk armády celé Evropy. V sedmém století naši předkové rozdrtili u Wogastisburku největší vojenskou sílu tehdejší Evropy- armády Franků. Porážka byla tak děsivá, že se naši západní sousedé půl následujícího století neodvážili vstoupit na slovanské území. Ve 13.století Mongolové dobyli bezmála celý známý svět. Při svém tažení Asií i Evropou vyvrátili desítky mocných říší a nechávali za sebou spáleniště a hory lidských kostí. Přeživší obyvatele zotročili.Zvítězit nad těmito krutými nájezdníky dokázalo padesátitisícové  vojsko českého krále Václava I. Bez opakovaných porážek na území Moravy by Mongolové ovládli celou Evropu.


 V síních Vatikánu je dodnes k vidění obraz znázorňující dobývání italského města českými žoldnéři. Pod ním je nápis "Chceš-li zemřít, bojuj s Čechem". Také působení našich legií v Rusku bylo na hranicích nemožného. 60 000 českosllovenských legionářů  po několik let ovládalo obrovské ůzemí Sibiře.  Stačilo málo a zvrátili průběh bolševické revoluce. Pokud by našim legiím byla poskytnuta pomoc, mohly se dějiny vydat jiným směrem. Náš národ má potenciál stát se předním národem světa. Mluví o tom víceré předpovědi a věštby. Postavení ždímané kolonie, které nám Západ vnutil, a které  nastolil za pomoci domácích zaprodanců, je neudržitelné a má už brzy skončit. Obrovský tvůrčí potenciál našeho národa se zanedlouho uvolní.                                               


                                          Slávek Popelka

  
 Hitler měl takový respekt z Československa, že se neodvážil ho přímo napadnout.
Nejdříve ho rozbil a oslabil a teprve pak přišla na řadu armáda.
Hitler totiž dobře věděl, co dokázalo několik desítek tisíc našich legionářů v Rusku.
Také si byl vědom toho, že předválečné Československo bylo jednou z největších zbrojních velmocí té doby. Naše zbraně byly světovou špičkou a ČR byla na jednoho obyvatele nejvyzbrojenější zemí světa. V roce 1936 jsme byli největším vývozcem zbraní na světě.
Německo mělo v roce 1938 zbraně a výstroj jen pro cca milion vojáků. Případná mobilizace by nic neřešila - k čemu by byla armáda beze zbraní.
Síly byly prakticky vyrovnané, jen proti 2 500 německých letadel  mělo Československo 1 600, také tanků mělo asi o třetinu méně než Německo.
Bojovat jsme mohli a chtěli. Nebýt zbabělosti E. Beneše,
která se projevila také později  tím, že se nepostavil komunistickému puči,  mohlo to dopadnout třeba takto:
 

Slávek Popelka: Z války, která měla být, ale nebyla…

 
 
 
 
 
Voláme k zodpovědnosti ty co  rozkradli a zadlužili naši zemi!
-------------------------
 
 
 
 
Dobrý den.
 
                   za Holešovskou výzvu k Vám mluví Slávek Popelka.
 
          Zákon, ať už si o něm myslíme cokoliv, je nutno respektovat. Pro ty, kteří zákony porušují, máme označení zločinci a tito lidé musejí dříve nebo později počítat s důsledky. V našem právním řádu je nejvýše postaveným zákonem Ústava.
Tu naši politici při rozdělení Československa zásadním způsobem porušili.
Cituji příslušný ústavní zákon: "O návrhu na vystoupení ČR nebo SR z ČSFR je možné rozhodnout pouze referendem".  Konec citace.
   Důsledkem nenaplnění tohoto jednoznačného ustanovení je nelegitimita režimu, který u nás a také na Slovensku vládne. Snad by bylo možné to nějakým způsobem tolerovat, pokud by naši politici dbali o prospěch této země a jejích obyvatel. Ale oni se chovají jako škůdci likvidující ekonomiku a ženoucí do dluhů a bídy miliony našich lidí.
    A jaké je řešení když vláda, parlament i ostatní státní instituce jsou nezákonné a nemají tedy právo o čemkoliv rozhodovat a současná ústava je neplatná?
   Jedno z mála možných je toto:
  Shromážděme se vždy v něděli v 16.00 na centrálnívh náměstích našich měst. Až nás bude dostatečný počet
zvolme si aklamací (tedy provoláním) nového prezidenta a svěřme mu silné pravomoci včetně té jmenovat ministry a řídit vládu.
Toto není v rozporu s tradicemi evropské demokracie. V jedné z jejích kolébek, ve starověkém Římě v dobách republiky, bývalo pravidlem, když hrozilo nebezpečí. svěřit veškerou moc do rukou jednoho člověka. Staří Římané totiž dobře věděli, že než by se v Senátu demokraticky dohodli na způsobu obrany, barbaři by už dávno plenili město.
Obrazně se dá říci, že naši zemi plení barbaři už dlouho. Je čas něco s tím udělat.
Přijďme vždy v neděli v 16.00 na náměstí nejbližšího města převzít si to, co vám právem náleží, tedy rozhodování o osudech této země. Shromáždění začnou po skončení prázdnin.
Více informací na www.holesovskavyzvasp.cz 
Aj ještě dodatek: Československo, z hlediska zákona, doposud existuje.
A Československo není členem NATO ani EU.

Přeju této zemi i vám vše dobré                                                    Slávek Popelka
 
 
 
Mimořádné vydání "O čem se mlčí"!

--------------------------

 

 
© www.holesovskavyzvasp.cz - vytvořte si také své webové stránky