Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Holešovská výzva > Návrhy řešení

Návrhy řešení

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

OTEVŘENÝ DOPIS NA STAROSTKU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Mgr. TEREZII RADOMĚŘSKOU   

 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1                                                            

Vodičkova 18                                                                            

115 68 Praha                                                                              

k rukám paní starostky Mgr. Terezie Radoměřské  

                                                                                                                          Praha 3.3.2024

Vážená paní starostko,  

Musím vyjádřit své překvapení, s jakou vehemenci se dala MÚ Praha 1 do likvidace petičního místa na ulici U Bruských kasáren v městské části Praha 1 poblíže Úřadu vlády, a musím připomenout, že i já sám jsem před pár lety psal na MÚ Praha 1 kvůli existenci ohyzdného dřevěného stánku nazvaného „Pražský majdan“ přímo v centru Staroměstského náměstí, kde jsem žádal, aby tato dřevěná barabizna rušící dojem turistů z prohlídky historické části Prahy, byla odstraněna. Vím, že jsem tenkrát nebyl sám, kdo si na tento dřevěný stánek na Staroměstském náměstí stěžoval a nechci se mýlit, ale trvalo to snad rok, než se tato dřevěná barabizna z této historické části Prahy odstranila.

      Zajisté mi musíte přiznat, že ten stan pana Thora na ulici U Bruských kasáren poblíž Úřadu vlády žádné historické památky nehyzdí.

    Přichází mi však na mysl ale věc, zdali nejde spíše o jinou záležitost v tom Vašem úsilí o odstranění petičního místa pana Thora na ulici U Bruských kasáren, a to, že tam k Úřadu vlády chodím já protestovat proti krytí korupce na projektu výstavby turecké elektrárny Aduláry touto Fialovou vládou a to se slovním doprovodem sdělovaným prostřednictvím megafonu. Škoda na tomto prokorupčeném projektu pro české daňové poplatníky činí až 14 miliard korun. Já jsem na tomto projektu strávil 8 let v Turecku jako ředitel zahraniční kanceláře generálního dodavatele elektrárny – firmy Vítkovice Power Engineering, tak vím, proč tento projekt zkolaboval, a proto jsem podal v roce 2018 dvě trestní oznámení z podezření z korupce, které naznačuje korupci u některých stran současné vládní koalice.

     Musím však dodat, že já jsem chodil protestovat k Úřadu vlády již dva roky zpět, a tedy o rok dříve, než se vytvořilo ono petiční místo U Bruských kasáren poblíže Úřadu vlády panem Thorem. Mohu ujistit, že až se trošku oteplí, že opět přijdu protestovat před Úřad vlády s transparentem, že tato vláda kryje korupci na projektu výstavby elektrárny Adularya v hodnotě 14 miliard korun bez ohledu na to, zdali tam to petiční místo poblíž Úřadu vlády zůstane zachováno a nebo nikoliv. Já totiž nemám takový kačení žaludek, abych tuto korupci za 14 miliard korun jen tak lehce strávil, a mohou mě různí korupci milující politikové nazývat třeba protistátním živlem, bezpečnostním rizikem, proruským trotlem, apod., jak je libo. Dokud nedojde k odblokování vyšetřování této skandální korupční kauzy na Vrchním státním zastupitelství v Praze, kam jsem já svá dvě trestní oznámení podal, budu protestovat před příslušnými vládními úřady v Praze.   

S pozdravem,

 

Miroslav Kelnar      

 

  Praha 1 vyzvala aktivistu Thora, aby odstranil přístřešky před Úřadem vlády | PrahaIN  

                                 

klik na nadpis

 

 

Vrátit této zemi hrdost, prosperitu, svobodu. Obnovit náš průmysl, zemědělství, kvalitní školství, bezplatné zdravotnictví, Dám lidem práci a takový plat, aby z něho mohli normálně žít a ne jen přežívat. Vrátit do vlastnictví státu to co bylo ukradeno. Zabránit bankám v bezostyšném okrádání občanů, zavřít lichváře a další podvodníky parazitující na lidech kteří se dostali do finančních problémů. Přinutit politiky a kmotry aby prokázali původ svého majetku, nelegálně a v rozporu s dobrými mravy získaný majetek zestátnit a ještě mnoho dalšího, co pomůže vrátit život obyvatel této země do normálního stavu...

 

Kde na to vše vzít peníze? Kromě zabavení majetku politiků a kmotrů budeme požadovat, aby naší zemi Německo konečně zaplatilo válečné reparace. Tato částka postačí na rozběh ekonomiky a uhrazení státního dluhu.....

-----------------------------------------------------------------
sledující řádky vyjadřují můj osobní názor, ke kterému jsem dospěl po měsících příprav demonstrací, jednání, snah o sjednocení různých iniciativ... atd.

Nás národ má hodně dobrých vlastností. Má ale i špatné, mezi které patří neochota naslouchat druhým, neschopnost domluvit se. Když se sejde více jak 5-10 lidí, je prakticky nemožné dosáhnout nějaké shody. 

  Proto jsem dnes přesvědčen, že to co v dané chvíli tato země nejvíce potřebuje, je přímo volený prezident vybavený silnými pravomocemi. Měl by to být člověk, který není spojen se žádnou z politických stran, ani lobbystických skupin. Jen takový člověk by mohl být schopen udělat v naší zemi pořádek, obnovit normální poměry, nechat zavřít lichváře, podvodníky a vychytralce nejrůznějšího druhu kteří se neštítí parazitovat na lidském neštěstí, provést revizi privatizace, oddlužení občanů, zabavení majetku politiků, podvodníků, lichvářů, exekutorů ... adt. Tento člověk by měl mít od občanů mandát vrátit pod kontrolu státu klíčová odvětví našeho hospodářství, banky, měl by obnovit tradiční odvětví našeho průmyslu, obnovit soběstačnost v produkci potravin, výrazně snížit ceny elektrické energie, pohonných hmot, udělat taková opatření, aby lidé v této zemi mohli normálně žít a ne jen přežívat.... 

V této zemi došlo ke zločinnému spiknutí politiků a části zástupců justice i policie proti lidem této země. Odstranit kmotry a mafiány ze všech oblastí veřejného života nebude možné demokratickými postupy.

Přímo volený prezident ale musí být odvolatelný referendem. Zároveň považuji za nezbytné zakotvit do Üstavy dva požadavky: obecně proveditelné referendum o důležitých otázkách a možnost odvolat politiky i další ústavní činitele.

 V Novém Městě na Moravě                                                      Slávek Popelka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To, jaký je svět kolem nás závisí na každém člověku žijícím na Zemi. Podobu našeho     světa vytvářejí naše myšlenky, postoje, jednání....

Pokud chceme, aby se svět změnil k lepšímu, musí se tak nejdříve stát s námi. Zbavme se nenávisti k druhým lidem, hledejme a posilujme v   sobě i druhých to dobré......

To ale neznamená, že máme nečinně přihlížet rozkrádání a devastaci naší země.

                                                           Slávek Popelka  


 
© www.holesovskavyzvasp.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma