Login:
Heslo:
 
Navigace: Holešovská výzva > Návrhy řešení

Návrhy řešení

 

 

 

Vrátit této zemi hrdost, prosperitu, svobodu. Obnovit náš průmysl, zemědělství, kvalitní školství, bezplatné zdravotnictví, Dám lidem práci a takový plat, aby z něho mohli normálně žít a ne jen přežívat. Vrátit do vlastnictví státu to co bylo ukradeno. Zabránit bankám v bezostyšném okrádání občanů, zavřít lichváře a další podvodníky parazitující na lidech kteří se dostali do finančních problémů. Přinutit politiky a kmotry aby prokázali původ svého majetku, nelegálně a v rozporu s dobrými mravy získaný majetek zestátnit a ještě mnoho dalšího, co pomůže vrátit život obyvatel této země do normálního stavu...

Kde na to vše vzít peníze? Kromě zabavení majetku politiků a kmotrů budeme požadovat, aby naší zemi Německo konečně zaplatilo válečné reparace. Tato částka postačí na rozběh ekonomiky a uhrazení státního dluhu.....

-----------------------------------------------------------------
sledující řádky vyjadřují můj osobní názor, ke kterému jsem dospěl po měsících příprav demonstrací, jednání, snah o sjednocení různých iniciativ... atd.

Nás národ má hodně dobrých vlastností. Má ale i špatné, mezi které patří neochota naslouchat druhým, neschopnost domluvit se. Když se sejde více jak 5-10 lidí, je prakticky nemožné dosáhnout nějaké shody. 

  Proto jsem dnes přesvědčen, že to co v dané chvíli tato země nejvíce potřebuje, je přímo volený prezident vybavený silnými pravomocemi. Měl by to být člověk, který není spojen se žádnou z politických stran, ani lobbystických skupin. Jen takový člověk by mohl být schopen udělat v naší zemi pořádek, obnovit normální poměry, nechat zavřít lichváře, podvodníky a vychytralce nejrůznějšího druhu kteří se neštítí parazitovat na lidském neštěstí, provést revizi privatizace, oddlužení občanů, zabavení majetku politiků, podvodníků, lichvářů, exekutorů ... adt. Tento člověk by měl mít od občanů mandát vrátit pod kontrolu státu klíčová odvětví našeho hospodářství, banky, měl by obnovit tradiční odvětví našeho průmyslu, obnovit soběstačnost v produkci potravin, výrazně snížit ceny elektrické energie, pohonných hmot, udělat taková opatření, aby lidé v této zemi mohli normálně žít a ne jen přežívat.... 

V této zemi došlo ke zločinnému spiknutí politiků a části zástupců justice i policie proti lidem této země. Odstranit kmotry a mafiány ze všech oblastí veřejného života nebude možné demokratickými postupy.

Přímo volený prezident ale musí být odvolatelný referendem. Zároveň považuji za nezbytné zakotvit do Üstavy dva požadavky: obecně proveditelné referendum o důležitých otázkách a možnost odvolat politiky i další ústavní činitele.

 V Novém Městě na Moravě                                                      Slávek Popelka

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Návrh řešení ( toto jen na úvod připravujeme zcela konkrétní navrhy řešení) :

Je to o osobní zodpovědnosti každého jedince

proklik na video

přidal Riši )))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To, jaký je svět kolem nás závisí na každém člověku žijícím na Zemi. Podobu našeho     světa vytvářejí naše myšlenky, postoje, jednání....

Pokud chceme, aby se svět změnil k lepšímu, musí se tak nejdříve stát s námi. Zbavme se nenávisti k druhým lidem, hledejme a posilujme v   sobě i druhých to dobré......

To ale neznamená, že máme nečinně přihlížet rozkrádání a devastaci naší země.

                                                           Slávek Popelka  


 
© www.holesovskavyzvasp.cz - vytvořte si také své webové stránky