Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Holešovská výzva > H. výzva

Holešovská výzva

Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)
Základ k odsunu tzv. sudetských Němců položil Neville Chamberlain.
Chamberlain navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa německé
menšiny z Československa a Polska, aby se vyřešil tento problém jednou provždy,
tak jak se stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana
přijala tuto myšlenku a provedla ji. Britská vláda přesvědčila USA a SSSR o
výhodách tohoto řešení a výsledkem byl Protokol Postupimské Konference z 2. srpna
1945. Odsun byl proveden na jeho základě. Prezident Beneš by nebyl vůbec nic
docílil, kdyby zde nebyla vůle britské vlády z vlastní iniciativy odsun
přednést spojencům a dosáhnout jejich souhlasu. Jinými slovy, bez
 britské vlády by se byl prezident Beneš namáhal marně. Je samozřejmé, že
Československo nemohlo Němce vyhostit poněvadž je museli přijmout
 spojenci, kteří vládli v Německu a Rakousku.

Odsun připravila Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli odsunuti do
americké a ruské zóny, podle přesného plánu v roce 1946. Československo
odsun nezpůsobilo a nemá za něj odpovědnost. Odsun se konal pod dohledem
Mezispojenecké Komise a Československu se dostalo uznání za jeho humánní
 rovedení.Jakékoliv nároky ohledně odsunu by německá vláda měla předložit USA,
 Velké Británii a Rusku. Není ovšem tak naivní, a tak periodicky vznáší nároky
na Českou republiku, ale pouze prohlášeními politiků, nikoli úřední cestou.
Předpokládá, zřejmě, že Češi si nechají cokoliv namluvit a budou jednat
 proti vlastním zájmům.ěmecko a Němci nemají žádné nároky z vysídlení, poněvadž Německo je
 vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26. května 1952, doplněnou v Paříži 23.
 října 1954 (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and
Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to
the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal
Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219.

Podle kapitoly 6, článku 3, Německo neuplatní námitky proti spojeneckým
státům ani jednotlivcům vzhledem k použití německého majetku, který
 převzali spojenci či jednotlivci jako reparace nebo jako následek války.
Podle kapitoly 8, článku 1, němečtí příslušníci neuplatní žádné nároky
protispojencům a jejich občanům a takové nároky nebudou projednávány
německými soudy. Podle článku 3, téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci,
neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které
vznikly z jejich činů nebo opomenutím mezi 5.
červnem 1945 a nabytím platnosti této smlouvy 5. května 1955.

Jak patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a
jednotlivých Němců na území Československa přešel do vlastnictví Československa a
 jeho občanů jako splátka na reparace za škody způsobené Němci. Československé
nároky za škody způsobené Němci vysoko přesahují zmíněný německý
 majetek.Německo nikdy nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu a je
dlužníkem České republiky, nikoliv naopak.
Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)

 

 

Soubory ke stažení

OznačeníVelikostDatum
TO na Necase.doc53,5 kB07.07.2012 20:35
TO na Kalouska.doc50,5 kB07.07.2012 20:35
 
© www.holesovskavyzvasp.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma