Login:
Heslo:
 
Navigace: Holešovská výzva > Jak to bylo s Poldi Kladno

Jak to bylo s Poldi Kladno

 

O likvidaci Poldi Kladno i celé řady našich podniků rozhodla politická reprezentace této země v době jednání o přístupových protokolech k EU. Zavázali se ke zrušení mnoha klíčových podniků...  Mezi nimi na předním místě byla i Poldovka. Co je k tomu vedlo je těžké říci... Buď byli podplaceni, nebo podlehli nátlaku. Věřím že v budoucnu se tím budou zabývat organy činné v trestním řízení a že příští reprezentace této země najde odvahu žádat EU o náhradu škody za likvidaci velké části  naší ekonomiky....

Pan Vladimír Stehlík za této situace neměl šanci Poldovku udržet. Když už nevěděli, jak ocelárnu zlikvidovat , Vladimíra Stehlíka prostě zavřeli....

http://www.youtube.com/watch?v=Z5AaxpLIztU

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ,
VČERA JSME MĚLI VELMI ZAJÍMAVOU SCHŮZKU:
PO ŠESTNÁCTI LETECH ODMLČENÍ JSME SE SEŠLI S PANEM VLADIMÍREM STEHLÍKEM, BÝVALÝM GENERÁLNÍM ŘEDITELEM SPOLEČNOSTÍ POLDI KLADNO A BOHEMIA ART - NAŠEHO NEJVĚTŠÍHO VÝROBCE UŠLECHTILÝCH OCELÍ V ČESKÉ REPUBLICE.


VLADIMÍR KONSTATUJE:

"Z ŽÁDNÉ FUNKCE JSEM DOBROVOLNĚ NEODEŠEL , STÁLE SE CÍTÍM ODPOVĚDNÝM ŘEDITELEM A VŠECHNY SVÉ BÝVALÉ KOLEGY V ZAMĚSTNÁNÍ POVAŽUJI ZA SVOJI VELKOU RODINU.
NEBUDU VÁM VYSVĚTLOVAT, CO VŠECHNO MÁM ZA SEBOU A O SVOJI RODINĚ RADĚJI POMLČÍM.
ÚMYSLNÁ LIKVIDACE KLADENSKÉ POLDOVKY A BOHEMIA ART POMOCÍ VYKONSTRUOVANÝCH OBVINĚNÍ A KRIMINALIZACÍ MOJÍ RODINY BYLA TYPICKY ČESKÁ LUMPÁRNA S JEDINÝM CÍLEM:
- VYTVOŘIT Z NEJLEPŠÍ ČESKÉ FABRIKY NEŠKODNOU MANUFAKTURU, ZVLÁŠTĚ PROTO, ABY NEPORAZILA ZAHRANIČNÍ KONKURENCI V EVROPĚ A VLASTNĚ V CELÉM SVĚTĚ SVOU VYSOKOU KVALITOU VÝROBY A VÝROBNÍ KAPACITOU. CELÝ TENTO POLITICKÝ PODVOD SPOČÍVAL V PŘÍSTUPOVÝCH PROTOKOLECH ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII, KDY BYLO PŘEDEM ROZHODNUTO, CO SE STANE S ČESKÝM PRŮMYSLEM.
DŮVOD RYZE POLITICKÝ SMĚŘOVAL K ROZBITÍ TRADIČNÍHO RADIKALISMU PRACUJÍCÍCH V TĚŽKÉM PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY ZVLÁŠTĚ NA KLADNĚ S OHLEDEM NA POLITICKOU TRADICI."

Pane Stehlík, ale všechna média v minulosti o Vás tvrdila, že jste
tunelář a zkrachovanec. Co mi k tomu povíte?:

"NA POLDOVCE A NA VŠECH VÝROBNÍCH ZÁVODECH BOHEMIA ART VELMI RYCHLE VZNIKALA PODNIKATELSKÁ ATMOSFÉRA U VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH ZAMĚSTNANCŮ. PRO MNE TO BYLI MOJI KOLEGOVÉ, NIKOLIV ZAMĚSTNANCI A MŮJ PŘÍSTUP K LIDEM, JAK SE UKAZUJE JEŠTĚ DNES, BYL POZITIVNĚ VNÍMÁN. MÁM RÁD PROSTÉ LIDI, DĚLNÍKY APOD. A VŠECHNY, KTEŘÍ KOLEKTIVNĚ PRACUJÍ ZVLÁŠTĚ PROTO, ŽE JSEM JAKO ČTRNÁCTILETÝ KLUK ZAČÍNAL U PONKU.
PROTOŽE JSEM MĚL MNOHO PODNIKATELSKÝCH ZKUŠENOSTÍ ZE ZÁPADU , ZALOŽIL JSEM V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1990 FIRMU BOHEMIA ART S.R.O..
POSTUPNĚ PAK VZNIKALA SILNÁ SPOLEČNOST , KTERÁ MĚLA STO REGISTROVANÝCH PROFESÍ. ZAČÍNALI JSME S MALOU TRUHLÁRNOU A PŘIDÁVALI SE K NÁM DALŠÍ VÝROBNÍ PODNIKY.
V ROCE 1993 MĚL NÁŠ MAJETEK BOHEMIA ART ÚŘEDNÍ HODNOTU
JEDNU MILIARDU OSMDESÁTDVA MILIONŮ KORUN, TAKŽE JSEM ODVÁŽNĚ VSTOUPIL DO PRIVATIZACE POLDI KLADNO.
NABÍDLI JSME S MÝM SYNEM MARKEM ZA PRIVATIZACI 66% OBCHODNÍCH PODÍLŮ POLDI OCEL JEDNU MILIARDU SEDMSETPADESÁT MILIONŮ KORUN A PŘEDLOŽILI NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. V SOUTĚŽI JSME ZVÍTĚZILI A PODEPSALI KUPNÍ SMLOUVU V ÚNORU 1994. PO PODPISU SMLOUVY JSME MĚLI ZÍSKAT 66% OBCHODNÍCH PODÍLŮ A SLOŽILI JSME 100 MILIONŮ KORUN, TAK JAK BYLO V KUPNÍ SMLOUVĚ UVEDENO.
PODVODEM STÁTNÍHO HOLDINGU POLDI KLADNO A.S. VEDENÉHO ING.JAROSLAVEM DUŠKEM NÁM BYLO VŠAK PŘEVEDENO POUZE 10,2% OBCHODNÍCH PODÍLŮ. VZHLEDEM K TOMUTO NEPŘEDVÍDANÉMU KROKU JSME BYLI NUCENI VLOŽIT VEŠKERÝ MAJETEK BOHEMIA ART DO POLDI KLADNO, KTERÝ BYL OVŠEM
MNOHEM VYŠŠÍ NEŽ POŽADOVANÁ KUPNÍ CENA VZHLEDEM K ZAKÁZKÁM, KTERÉ BOHEMIA ART PRO ROK 1995 MĚLA V HODNOTĚ VÍCE NEŽ DVOU MILIARD KORUN.
NA ZÁKLADĚ POKYNŮ ČESKÉ NUÁRODNÍ BANKY BYLA ZALOŽENA EKONOMICKY SPJATÁ SKUPINA VŠECH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ BOHEMIA ART A JEDNOTLIVÝCH ZÁVODŮ POLDI OCEL.
PŘEVZETÍM DLUHU SONP KLADNO PŘED PRIVATIZACÍ U KOMERČNÍ BANKY VE VÝŠI 600 MIL KORUN, KTERÉ PŘEVZALA BOHEMIA ART A DALŠÍCH SPLACENÝCH PODÍLŮ DOSÁHLO VLASTNICTVÍ EKONOMICKY SPJATÉ SKUPINY 54% OBCHODNÍCH PODÍLŮ.TÍMTO KROKEM JSME DOSÁHLY MAJORITY A MOHLI TAK TENTO PODNIK ŘÍDIT A ROZVÍJET BUDOUCNOST KLADNA.
ZAMĚSTNALI JSME 7.000 LIDÍ NA KLADNĚ A DALŠÍCH 1.000 LIDÍ V BOHEMIA ART.
A NYNÍ K VĚCI PROČ JSEM BYL TAK NEMILOSTNĚ ZLIKVIDOVÁN A
ZDISKREDITOVÁN. JEDNODUCHÁ ODPOVĚĎ- ČESKÁ ZÁVIST A TLAK NA POLITICKOU SCÉNU ZAHRANIČNÍ KONKURENCE.
TAKŽE PODPLACENO BYLO ZŘEJMĚ MNOHO DŮLEŽITÝCH OSOBNOSTÍ ,TEHDEJŠÍCH POLITICKÝCH NOMENKLATURNÍCH KÁDRŮ V ČELE S FONDEM NÁRODNÍHO MAJETKU A MINISTRA PRŮMYSLU.
TITO LIDÉ VŮBEC NEMĚLI ZDÁNÍ O TOM, CO TO JE PODNIKATELSKÝ SUBJEKT A JEHO PŮSOBNOST VE TVRDÝCH PODMÍNKÁCH MEZINÁRODNÍHO OBCHODU A SOUTĚŽI.
TAKŽE JEDNOHO DNE MNE PLUKOVNÍK FLÉGL POZVAL NA KÁVU DO BARTOLOMĚJSKÉ ULICE A TAM JSEM BYL ZATČEN SPOLEČNĚ S MÝM SYNEM MARKEM NA ZÁKLADĚ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ PODANÉHO HOLDINGEM KLADNO V LIKVIDACI , PRO ÚDAJNÉ PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTI PŘI SPRÁVĚ CIZÍHO MAJETKU A ZNEUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ V OBCHODNÍM STYKU.
ANI JEDNO Z PODEZŘENÍ NEBYLO VŠAK NIKDY PROKÁZÁNO A JÁ JSEM STRÁVIL VE VAZEBNÍ VĚZNICI RUZYNĚ 106 DNŮ PLNÝCH DĚSU A HRŮZY. PRO VAŠI INFORMACI MĚ NAPŘ.POLÉVALI VAŘÍCÍ VODOU - PODÍVEJTE SE NA MÁ ZÁDA..."


Tak Vy jste byl tak dlouho nevinně ve vazbě? To lze? Bez podání obvinění a osouzení soudem?

""JAK VIDÍTE V TÉTO ZEMI JE MOŽNÉ VŠECHNO."

K TOMU, PROČ JSEM SKONČIL VE VAZBĚ PRO PODEZŘENÍ Z TUNELOVÁNÍ, MOHU POUZE ŘÍCÍ, ŽE JSEM DODNES ŽÁDNÝ DŮKAZ O SVÉ VINĚ NEOBDRŽEL.

Podal jste stížnost a žádost o náhradu?

"NE, PONĚVADŽ MOJI PRÁVNÍCI ROVNĚŽ SELHALI A HLAVNĚ NĚKTEŘÍ Z NICH BYLI STRŮJCI KONTROVERZNÍCH ZÁKONŮ SE KTERÝMI SI PŘI VYŠETŘOVÁNÍ NEVĚDĚLI VŮBEC RADY "
Přílohy

 http://issuu.com/lucikadesign/docs/dopisvaclavuklausovi

 
© www.holesovskavyzvasp.cz - vytvořte si také své webové stránky